Show simple item record

dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorHöglund, Linda
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.coverage.spatialSkandinaviaen_US
dc.date.accessioned2020-10-21T09:29:06Z
dc.date.available2020-10-21T09:29:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4646-0
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684114
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, that have been implemented in both Norway and Sweden since 2014. To estimate size, and assessing trends, of the wolverine population in Scandinavia, wolverine reproductive areas (female territories) are annually surveyed during late winter and spring to register whether reproductions have occurred. The population size is estimated based on the number of wolverine reproductions that fulfil the criteria for Documented or Considered as certain reproduction. The monitoring of wolverine reproductions, and registration of data into the shared database Rovbase, is conducted by field staff from the County Administration Boards CAB (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Inspectorate (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) assist the CABs by reporting suspected den sites, which can then be evaluated in the field by CAB field personnel. During the 2020 census, a total of 164 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, which are similar to the year before (166 reproducations). Of these, 101 reproductions were found in Sweden and 63 in Norway. This corresponds to 3 fewer reproductions (2.9%) in Sweden and one more reproduction (1.6%) in Norway, compared to 2019. The model used to estimate population size, i.e. extrapolate number of reproductions to adult individuals in the population, accounts for annual variation in reproductive success by using the average number of reproductions in the past three years. Based on the number of wolverine reproductions during the last three years (2018–2020), the Scandinavian population size is estimated to 1069 adult wolverines (95% CI = 922–1335), defined as 1-year old or older, which is a 5.5% higher estimate for Scandinavia than last year. Of the 1069 wolverines, 382 wolverines (95% CI = 323–486) are estimated to be in Norway and 687 wolverines (95% CI = 572–891) in Sweden. The Norwegian part of the population has thus increased with 14 % from an estimated 334 wolverines (95% CI = 273–429) in 2019. In Sweden, the estimated population size in 2020 was similar to the estimate from 2019 (679 wolverines; 95% CI = 565–891).en_US
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registrerings-sesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut i fra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side skjer registreringen i reinbeiteområdene i tett samarbeid med samebyene. De rapporterer mulige hilokaliteter til länsstyrelsens personell, som deretter kvalitetssikrer i felt. I løpet av registreringssesongen 2020 ble det totalt registrert 164 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som tilsvarer en nedgang på to yngling sammenlignet med 2019. Av disse ble 101 ynglinger påvist i Sverige og 63 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en nedgang på 3 ynglinger (2,9 %) og i Norge en økning på en yngling (1,6 %) sammenlignet med 2019. Det gjennomsnittlige antallet påviste jervynglinger de tre siste årene brukes som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Basert på antall ynglinger i perioden 2018–2020 beregnes den skandinaviske bestanden i 2020 til 1069 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 922–1335), noe som tilsvarer en populasjon som er 5,5 % høyere enn i fjor for Skandinavia som helhet. Av de 1069 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 382 individer (95 % CI = 323–486), og den svenske delen av bestanden 687 individer (95 % CI = 572–891). Den norske delen av bestanden er økt med 14 % fra 334 individer (95% CI = 273–429) i 2019, mens den svenske delen av bestanden er omtrent den samme som i 2019 (1,2 % øking fra 679 individer, 95% CI=565–891).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRovdata (NINA) og Viltskadecenter (SLU)en_US
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2020
dc.subjectjerven_US
dc.subjectGulo guloen_US
dc.subjectantall ynglingeren_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectWolverineen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectpopulation trendsen_US
dc.titleBestandsovervåking av jerv i 2020en_US
dc.title.alternativeInventering av järv 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Rovdata och Viltskadecenter, SLU Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningen_US
dc.source.pagenumber30en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1793|2020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record