Show simple item record

dc.contributor.authorSælthun, Nils Roar
dc.contributor.authorBarton, David N.
dc.contributor.authorVenter, Alexander Samuel
dc.date.accessioned2020-07-07T13:06:04Z
dc.date.available2020-07-07T13:06:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4617-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660990
dc.description.abstractSælthun, N.R, Barton, D.N., Venter, Z.S. 2020. REO: Estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr. NINA Rapport 1851. Norsk institutt for naturforskning NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder foreslår overvannsgebyr som et av flere måter å finansiere overvannstiltak. Det har manglet en hydrologisk beregningsmetode som tar for seg hele arealet i en byggesone, som kan differensiere relativt overvannsansvar på eiendomsnivå, samtidig som den ikke krever kalibrering med lange hydrologiske tidsserier. Rapporten dokumenterer en hydrologisk modell for beregning av overvannsavrenning på årsbasis på eiendomsnivå, som beregningsgrunnlag for variabel del av kommunale overvannsgebyr. Modellen Rasjonale formel for Estimering av Overvannsproduksjon (REO) - skal være enkel nok til at den kan implementeres i en online GIS-kartløsning basert på lett tilgjengelige arealdekkekart, og detaljert nok til å identifisere det relative ansvaret på eiendomsnivå for ‘overvannsproduksjon’. R i REO indikerer at modellen er bygd rundt den rasjonale formel. Den rasjonale formel eller rasjonale metode er et av de mest brukte verktøy i hydrologisk dimensjonering, med enkel parametrisering som gjør det mulig å implementere for hele byggesonen. Arealbrukstypene som er modellert, er kompatible med tiltak i Oslo kommunes metode for Blågrønn faktor. Modellen er implementert i et Excel-verktøy for estimering av overflateavrenning fra urbane felt, både flomtopp og totalavrenning. Modellen danner videre grunnlaget for beregning av overvannsgebyr i en online applikasjon utarbeidet av Zander Venter (NINA): https://nina.earthengine.app/view/new-waterways. Overvannsgebyr-applikasjonen er et verktøy for utforsking av ulike scenarier for overvannsgebyr med Oslo som eksempel.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1851
dc.subjectNINA Rapporten_US
dc.subjectavrenningen_US
dc.subjectovervannen_US
dc.subjectovervannsavgiften_US
dc.subjecthydrologisk modellen_US
dc.subjectøkosystemtjenesteren_US
dc.subjectnaturgoderen_US
dc.subjectbynaturen_US
dc.subjectverdsettingen_US
dc.subjectrunoffen_US
dc.subjectstormwateren_US
dc.subjectstormwater feeen_US
dc.subjecthydrological modelen_US
dc.subjecturban ecosystem servicesen_US
dc.subjecturban natureen_US
dc.subjectvaluationen_US
dc.titleREO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1780]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record