Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.date.accessioned2019-01-11T07:23:53Z
dc.date.available2019-01-11T07:23:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3346-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580264
dc.description.abstractAndersen, O & Dervo, B.K. 2019. Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018. NINA Rapport 1605. Norsk institutt for naturforskning. Vi har i denne undersøkelsen beregnet forbruket som jegere og fiskere har under sin utøvelse av henholdsvis småviltjakt, storviltjakt, innlandsfiske og laksefiske i Norge. Dagsforbruket til småviltjegerne ble beregnet til NOK 1 537, storviltjegernes til NOK 2 212, innlandsfiskernes til NOK 832 og laksefiskernes til NOK 1 833. Det samlede forbruket av varer og tjenester i forbindelse med jakt og fiske er for småviltjakten beregnet til 636 MNOK, storviltjakta til 1 470 MNOK, innlandsfisket til 2 118 MNOK og laksefisket 1 260 MNOK for året 2018. Fremskrevet for 10 år har vi estimert at omsetningen fra småviltjakt ligger i intervallet 520-913 MNOK, hjorteviltjakt 1 470-3 150 MNOK, innlandsfiske 2 118-3 595 MNOK og laksefiske 1 260-1 634 MNOK. Samletabellen viser også direkte verdiskaping og verdiskaping inklusive ringvirkninger. Grunnlaget for beregningene er ulike offentlige registre for jegere og fiskere, og undersøkelser som beskriver jegernes og fiskernes deltakelse i jakt og fiske. Selve forbrukstallene kommer fra en ny spørreundersøkelse som er gjennomført i regi av iNatur, og som det kan knyttes betydelig usikkerhet til med tanke på selvrapporteringen av både innsats og forbruk. Dette må tas med i betraktning når resultatene i denne rapporten vurderes og brukes videre. Potensialet for økt forbruk, verdiskaping og ringvirkninger vi har beregnet for jakt og fiske er beheftet med ytterligere usikkert. Dette vil både være avhengig av hva den faktiske omsetningen er i dag og hvilke tiltak som iverksettes for å øke verdiskapingen. Denne usikkerheten, variasjon i beregningsmåter og ikke minst erfaringene fra tidligere satsninger må tas med når målsettinger for evt. nye næringsrettede satsninger skal utvikles og vedtas.nb_NO
dc.description.abstractAndersen, O & Dervo, B.K. 2019. The consumption of goods and services by anglers and hunters in Norway in 2018. NINA Report 1605. Norwegian Institute for Nature Research. We have in this survey estimated expenses related to small game hunting, big game hunting, inland fishery and salmon angling. The daily expenses for small game hunters was estimated to 1 537 NOK, big game hunters 2 212 NOK, inland fishery 832 NOK and salmon angling to 1 833 NOK. Total annual consumption related to small game hunting was 636 MNOK, big game hunting 1 470 MNOK, inland fishery 2 118 MNOK and salmon angling 1 260 MNOK. The estimates are based on national registers (for hunters and salmon angling), in addition to former national surveys of hunting and angling participation, describing their effort and leisure activity. Data on expenditures are retrieved by a specific survey among clients and customers to the iNatur website. In a 10-years perspective from now, the consumption from small game hunting was estimated to 520-913 MNOK, big game hunting was estimated to 1 470-3 150 MNOK, inland fishery was estimated to 2 118-3 595 MNOK and salmon angling was estimated to 1 260-1 634 MNOK. Estimated direct value creation and value creation including rippling effects are shown in the summarizing table. The significant uncertainty related to the different data collection methods must be taken into consideration for further use of these results. The potential for increased expenses, value creation and rippling effects in the future are highly uncertain and depends on more accurate data on expenses related to hunting and angling, and what kind of actions taken from landowners/holders of hunting and angling rights to increase expenses and value creation from visiting hunters and anglers. The uncertainty, methods used to estimate value creation and former experiences with similar projects should be considered when goals and efforts in this field are being developed and defined.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1605
dc.subjectSmåviltjaktnb_NO
dc.subjectStorviltjaktnb_NO
dc.subjectInnlandsfiskenb_NO
dc.subjectLaksefiskenb_NO
dc.subjectJakt- og fisketilbudnb_NO
dc.subjectForbruknb_NO
dc.subjectSmall game huntingnb_NO
dc.subjectBig game huntingnb_NO
dc.subjectFreshwater anglingnb_NO
dc.subjectSalmon anglingnb_NO
dc.subjectHunting and anglingnb_NO
dc.subjectEconomic expenditurenb_NO
dc.titleJegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber35 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1915]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record