Show simple item record

dc.contributor.authorBergersen, Knut
dc.coverage.spatialIms, Imsanb_NO
dc.date.accessioned2018-01-11T11:46:35Z
dc.date.available2018-01-11T11:46:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476975
dc.description.abstractAntall prosjekter som ble utført ved stasjonen i 2006 nådde en topp på våren i april/mai. Flere prosjekter startet samtidig, og med kun fire ansatte, hvorav to på feltarbeid, førte dette til meget stort arbeidspress ved stasjonen. I tillegg fikk vi ny vaktavtale gjeldende fra 1.1.2006, som gir ansatte mer timer til avspasering. Dette gjorde at minst en person var borte fra jobb en til to dager i uken (pålagt avspasering). Det vil si at arbeidsstokken kun er fulltallig på jobb tre til fire dager i uken. Dette er en situasjon som ikke er ønskelig med tanke på å ivareta ansvaret for fisk, anlegg og belastning for ansatte. Vi ser frem til å bli fem fulltidsansatte igjen ved stasjonen for å kunne yte service til prosjekter, og samtidig ivareta stasjonens oppgaver. Året 2006 ble en varm sommer, og lite nedbør førte til lav vannføing i Imsa fra juni til ut i september, da den første høstflommen kom. Høy vanntemperatur i Imsa (opp mot 24 grader) gjorde også sitt til at lakseoppvandringen kun var sporadisk i sommermånedene. Mye nedbør i november førte til en ny storflom 6.11.2006, elvehøyde 116 cm = 25,18 m³/s, ikke helt ulikt flommen i november 2005. Resten av året var vannføring i Imsa jevnt over stor. Helsestatusen til fisken i anlegget er god. Unormalt høy temperatur i driftsvann utover høsten førte til at strykingen av stamfisk kom i gang ca 14 dager senere enn vanlig. Utenom de rutinemessige veterinærundersøkelsene, hadde Mattilsynet to inspeksjoner på anlegget med positive svar. Siste inspeksjon var kontroll av gytefisk med tanke på IPN. Prøvene var negative. I uke 50 ble det endelig oppstart med graving av Elveparken. Entrepenørfirma Risa as står for utførelsen av gravingen. To kanaler ved siden av Imsa (hver på ca. 130 m) begynner nå å ta form. Kraftig regnvær og dårlige masser har gjort gravearbeidet vanskelig. Forventet ferdigstillelse av Elveparken er trolig i mars 2007, hvis alt går etter planen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.subjectNINA Forskningsstasjonnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectÅrsmeldingnb_NO
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber8 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Andre publikasjoner [74]
    Inneholder publikasjoner som ikke inngår i de øvrige seriene i NINA.

Show simple item record