Show simple item record

dc.contributor.authorGaare, Eldar
dc.contributor.authorSkuterud, Lavrans
dc.coverage.spatialNord-Rondane, Nord-Ottadal, Snøhetta, Hardangervidda, Setesdal-Ryfylkeheiene,nb_NO
dc.date.accessioned2017-10-09T13:36:27Z
dc.date.available2017-10-09T13:36:27Z
dc.date.created2017-03-14T10:49:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1892-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459252
dc.description.abstractGaare, E. & Skuterud, L. 2008. Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder – NINA Rapport 328. 14 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme år (1986) Tsjernobylulykken inntraff. For villrein har NINA fortsatt årlige innsamlinger av kjøtt. Etter 2001 har prøvetaking vært gjort i villreinområdene Setesdal-Ryfylkeheiene, Hardanger-vidda, Nord-Ottadalen, Snøhetta og Nord-Rondane. Hvert år blir til sammen 50-70 prøver analysert. Denne rapporten omfatter innsamlinger gjort i tilknytning til villreinjakta 2007. Nedfallet ble avsatt med nedbør og er flekkvis fordelt i stor som liten skala. Variasjonen kan derfor være stor og vi rapporterer mediane verdier. Med beiteplantene får reinen i seg Cs-137, og kjøtt-prøver fra Setesdal-Ryfylkeheiene og Hardangervidda viser oftest de laveste verdier, i 2007 henholdsvis 83 Bq/kg og 75 Bq/kg. I Ottadalen Nord finner vi noe mer; 175 Bq/kg. I Snøhettaområdet var medianen av de tre innsendte prøvene 926 Bq/kg. I Rondane Nord finner vi gjennomgående de høyeste verdier, men medianen av de 11 prøvene i 2007 var 762 Bq/kg. Det er sannsynlig at et varierende inntak særlig av sopp forklarer variasjonen vi registrerer. I Rondane Nord har vi en nesten sammenhengende måleserie fra 1986. Nedgangen av radiocesium i reinkjøtt er vesentlig raskere enn det den fysiske nedbryting av Cs-137 skulle tilsi. Regnet over alle år 1986-2007 er halveringstiden 7 år; den fysiske nedbryting har en halveringstid på 30 år. Imidlertid er nedgangen i kjøttet raskest de 10 første årene; halveringstid 4 år. Dette er i tråd med hva andre har vist. Fra 1996 til 2007 er halveringstiden ca. 33 år, altså lik den fysiske. Vi vil derfor trolig kunne måle sporene etter Tsjernobylulykken lenge ennå. Fram til 2000 har overvåkingen vært finansiert av Direktoratet for naturforvaltning, fra 2001 av Sta-tens strålevern. Nord-Rondane, Nord-Ottadal, Snøhetta, Hardangervidda, Setesdal-Ryfylkeheiene, rein, overvåking av Cs-137nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;328
dc.titleRadiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber14 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458124
dc.relation.projectAndre: Statens strålevernnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record