Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorIversen, Marianne
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2017-07-03T10:23:59Z
dc.date.available2017-07-03T10:23:59Z
dc.date.created2017-02-07T11:43:53Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1594-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447597
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Tømmervik, H. & Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold. Bardu kommune - NINA Rapport 58. 165 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter i Bardu tre deler: naturtypekartlegging, viltkartlegging og ferskvannskartlegging. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Bardu kommune. Prosjektet har identifisert 57 naturtypelokaliteter og 26 viltområder. 28 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de 26 områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Bardu kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84. Naturtyper, viltområder, rødlistearter, sammenveide områder, ansvarsarter, forvaltningsråd, Valuable habitats, wildlife areas, redlisted species, responsibility species, managing advicenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk insttutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;58
dc.titleBiologisk mangfold. Bardu kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber165 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1447766
dc.relation.projectAndre: Bardu kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel