Show simple item record

dc.contributor.authorRøv, Nils
dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.coverage.spatialKarmøy, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-18T06:31:33Z
dc.date.available2017-04-18T06:31:33Z
dc.date.created2017-03-03T10:02:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1799-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437528
dc.description.abstractRøv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer arten i dag. Vi har også diskutert hvilken betydning en ev. utbygging kan ha for hubrobestanden og hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes. Som følge av langvarig tilbakegang er hubrobestanden i Norge nå kategorisert som Sterkt truet (EN) i den nye norske rødlista. Tidligere og nåværende bestandsestimater antas å være altfor høye. Ellers rundt om i Europa der bestanden har vært i tilbakegang, har vernetiltak sammen med omfattende avl og utsetting av ungfugler ført til at bestanden i flere land har tatt seg opp igjen. Død ved strømoverslag ved elektriske installasjoner (elektrokusjon) er den viktigste trusselfaktoren for hubroen både i Norge og Europa forøvrig. Arten er svært sårbar overfor menneskelig aktivitet ved hekkeplassen fram til ungene er halvvoksne. Dersom den ikke blir utsatt for slike forstyrrelser og det er god tilgang på byttedyr, kan hubroen tilpasse seg et levevis ved tettbygde områder. Selv om det er svært mangelfull kunnskap om hubro og vindkraft, er det dokumentert seks vindmølledrepte hubroer i et avgrenset område i Tyskland. Hubroens biologi og jaktatferd gjør at den antas å være sårbar ved utbygging av vindkraftverk. Det vurderes som meget sannsynlig at minst to hubroterritorier vil bli ødelagt og forlatt på Karmøy ved en eventuell utbygging av vindkraftverket. Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å endre de farligste delene av el-nettet for å redusere faren for elektrokusjon. Tilrettelegging av ferdsel og skjøtsel av lyngheier og beitelandskap vil også ha betydning.nb_NO
dc.description.abstractRøv, N., K.-O. Jacobsen. 2006. Eagle Owl and Wind Power development at Karmøy, Western Norway. - NINA Rapport 239. 36 pp. Due to a long-term population decline, the Eagle Owl has now been reclassified as endangered (Norwegian Red List 2006). It is believed that until recently the population has been considerably overestimated. Electrocution is probably the most important mortality factor in Norway, as well as in other European countries. Although collision with wind turbines is poorly known for Eagle Owls, it is concluded that disturbance and collision risk may significantly affect at least two breeding pairs within the windmill development area at Karmøy. Territory abandonment is considered likely.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;239
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectHubronb_NO
dc.subjectVindkraftnb_NO
dc.subjectKonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectEagle Owlnb_NO
dc.subjectWind power developmentnb_NO
dc.subjectImpact analysisnb_NO
dc.titleHubro på Karmøya og vindkraftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1455547
dc.relation.projectHydronb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record