Show simple item record

dc.contributor.editorBrainerd, Scott
dc.contributor.editorKastdalen, Leif
dc.contributor.editorSeiler, Andreas
dc.date.accessioned2017-03-29T08:09:56Z
dc.date.available2017-03-29T08:09:56Z
dc.date.created2008-01-30T14:02:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn9788242617552
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435696
dc.description.abstractBrainerd, S.M., Kastdalen, L. and Seiler, A. (eds.) 2007. Habitat modelling - A tool for managing landscapes? Report from a workshop held in Sunnersta, Sweden, 14-17 February 2006. – NINA Report 195. 81 pp. En bærekraftig forvaltning av landskapet forutsetter metoder som hjelper med vurdering av forandringer i biotoper, bruk av utmark, infrastruktur og bebyggelse. Forskjellige utviklingsscenarier må kunne sammenlignes med hensyn til deres betydning for bl. a. biologisk mangfold. Habitatmodeller, bygd på empiriske data og/eller på ekspertkunnskap, gir oss disse mulighetene. Ulike typer av habitatmodeller er tilgjengelige, og modellering har allerede fått en bred anvendelse i økologisk forskning. Derimot er slike modeller lite brukt i arbeidet med fysisk planlegging og regional forvaltning. Det norske SatNat-programmet og det svenske Mistra-programmet INCLUDE organiserte et arbeidsmøte som omhandlet anvendt landskapsanalyse og habitatmodellering den 14.–17. februar 2006 på Sunnersta Herrgård i Uppsala, Sverige. På dette møte diskuterte 23 eksperter fra Norge og Sverige ulike spørsmål vedrørende praktisk bruk og tekniske tilnærminger i analyser av habitatmodeller. En viktig konklusjon fra møtet er at dialogen mellom forskere og brukere må forsterkes vesentlig. Forskere trenger bedre forståelse for brukernes behov, mens brukerne trenger økt kunnskap om muligheter og begrensninger i modelleringsverktøy. Kvalitetssikring og validering av modeller bør være åpenbare krav. Tilgjengeligheten av relevante bakgrunnsdata må forbedres ytterligere. Mens økt tilgang til digitale fly- og satellittbilder og forbedrede analysemetoder har ledet til betydelig bedre landskapsinformasjon, er de biologiske dataene og parametrene som skal inkluderes i modellene, ofte ufullstendige eller ukjente. Internettbaserte meta-databaser kan bidra til å gi et overblikk over eksisterende data. I utviklingen av anvendbare verktøy for landskapsforvaltning kan de biologiske modellene også kombineres med økonomiske og human-økologiske modeller. Deltagerne på arbeidsmøtet anbefaler derfor en tverrvitenskaplig seminarserie om landskapsmodellering.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;195
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectHabitat modellingnb_NO
dc.subjectGeographic Information Systemsnb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectremote sensingnb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectconservationnb_NO
dc.subjectlandscapenb_NO
dc.subjectnature planningnb_NO
dc.subjectresource managementnb_NO
dc.subjectHabitatmodelleringnb_NO
dc.subjectfjernanalysenb_NO
dc.subjectbiodiversitetnb_NO
dc.subjectlandskapnb_NO
dc.subjectarealplanleggingnb_NO
dc.subjectnaturforvaltningnb_NO
dc.titleHabitat modelling - A tool for managing landscapes? Report from a workshop held in Sunnersta, Sweden, 14-17 February 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Økologi: 488nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Ecology: 488nb_NO
dc.source.pagenumber81 ppnb_NO
dc.source.issue195nb_NO
dc.identifier.cristin321195
dc.relation.projectNorwegian Space Agency (Norsk Romsenter)nb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record