Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Hans Chr.
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorArnemo, Jon Martin
dc.contributor.authorBrainerd, Scott
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorHjeljord, Olav
dc.contributor.authorLiberg, Olof
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorStoraas, Torstein
dc.contributor.authorStrømseth, Thomas H.
dc.contributor.authorWam, Hilde
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.date.accessioned2017-03-10T13:39:36Z
dc.date.available2017-03-10T13:39:36Z
dc.date.created2007-01-26T12:30:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1665-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433564
dc.description.abstractPedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet - SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004. - NINA Rapport 117. 78 s. Denne rapporten oppsummerer kort hovedaktivitetene vi har hatt i perioden 2000-2004 i forbindelse med ulveforskning gjennom prosjektet Rovvilt og Samfunn (RoSa). Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Norges forskningsråd, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmennene i Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner, Borregaard Skoger AS, Glommen Skogeierforening, Norges Skogeierforbund, Norskog, Åmot Utmarksråd, Sve-Nor-Älg og TRÅ elgregioner. Rapporten er først og fremst en tilbakerapportering til disse. Etter at ulvebestanden vokste utover på 1990-tallet ble det stadig mer aktuelt å starte opp mer koordinert ulveforskning både i Norge og Sverige. Fordi den norsk-svenske riksgrensa skjærer tvert gjennom ulvebestandens kjerneområde, og problemer knyttet til ulv finnes på begge sider av grensa, innså man at påbegynt ulveforskning i de to landene burde samordnes og styrkes. I 2000 opprettet man derfor Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet, med kortnavnet SKANDULV. Forskere fra 7 ulike vitenskapelige institusjoner arbeider innen SKANDULV; Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Hedmark, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Grimsö forskningsstation, Universitetet i Uppsala og Universitetet i Lund. Det overordnede mål med SKANDULVs virksomhet er å framskaffe faktaunderlag for en opti-mal forvaltning av ulv i Norge og Sverige, samt å bidra til spredning av informasjon om ulvens biologi og forvaltning til et bredt publikum. En del av resultatene som har framkommet i dette prosjektet ble rapportert i forbindelse med utarbeidelse av ny rovviltmelding i 2003 (jf. St. meld. Nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur). Mye innsamlet data er ennå ikke ferdig analysert og flere av konklusjonene som framkommer her vil derfor ikke være endelige. Selv om mye feltarbeid videreføres også utover 2004, har 2005 vært preget av oppsummering og analysering av allerede tilgjengelig data. Dette vil gjenspeiles i en økende publiseringstakt av vitenskapelige og mer populærvitenskapelig artikler i årene som kommer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;117
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/117.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectulvnb_NO
dc.subjectcanis lupusnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectøkologinb_NO
dc.subjectpredasjonnb_NO
dc.subjectbestandsdynamikknb_NO
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectalces alcesnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectgrey wolfnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectecologynb_NO
dc.subjectpredationnb_NO
dc.subjectpopulation dynamicsnb_NO
dc.subjectbehaviournb_NO
dc.subjectmoosenb_NO
dc.subjectScandinavianb_NO
dc.titleRovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Zoology and botany: 480nb_NO
dc.source.pagenumber78 s.nb_NO
dc.identifier.cristin315438
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record