Show simple item record

dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.contributor.authorMadsen, Jesper
dc.contributor.authorBergersen, Espen Andre
dc.contributor.authorBakken, Johnny
dc.date.accessioned2017-03-10T12:33:50Z
dc.date.available2017-03-10T12:33:50Z
dc.date.created2017-02-10T12:28:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1627-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433541
dc.description.abstractTombre, I.M, Madsen, J., Bergersen, E.A. og Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan - NINA Rapport 83, 38 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess (Anser brachyrhynchus) og hvitkinngjess (Branta leucopsis) som raster i Vesterålen på vei til hekkeplassene på Svalbard. Registreringene er et innspill til en regional forvaltningsplan. Gjess som beiter på innmark er et økende problem for landbruket, og i Vesterålen har dette resultert i massive jagekampanjer. De siste par årene har det imidlertid vært utprøvd lokale konfliktdempende tiltak, hovedsakelig gjennom tilskuddsordninger, og disse har vært relativt vellykkede. Arealer der gjess har fri til-gang på beite har mer enn fire ganger så høy tetthet av gjess som områder der tiltaket er bort-jaging av gjess. Gjessene har også en nettoøkning i kondisjon under oppholdet og holder seg mer i ro innad de ulike kommuner. Lokal forankring som sikrer optimale registreringsrutiner har vist seg å være nyttige, særlig når dette er koordinert med lokal kunnskap om eiendommene, størrelse på markene og ulike driftsformer. En lokal forankring flyttet opp på et regionalt nivå er ønskelig. Sesongen 2005 merket seg spesielt med at daglige totaltellinger av gjess var mye høyere enn året før (48 % økning av kortnebbgjess, 110 % økning av hvitkinngjess). Økningen kan være et resultat av flere sammenfallende prosesser. Bestandsøkning kan bidra til at totalt flere gjess kommer til Vesterålen. Økt jaging på rasteplassene forut ankomsten til Vesterålen kan også bidra til at de bruker regionen i økende grad. Økt bruk av Vesterålen kan også skyldes den positive erfaringen gjessene gjorde i 2004, en sesong med god tilgang på friarealer der gjessene fikk beite uforstyrret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;83
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectarktiske gjessnb_NO
dc.subjectlandbrukskonflikternb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectforvaltningsplannb_NO
dc.subjectArctic geesenb_NO
dc.subjectagricultural conflictsnb_NO
dc.subjectland usenb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.titleVårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplannb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449260
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record