Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2017-02-21T10:04:11Z
dc.date.available2017-02-21T10:04:11Z
dc.date.created2017-01-30T10:20:49Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1516-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431570
dc.description.abstractDervo, B.K. og Aas, Ø. 2005 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. - NINA Rapport 4. 26 s. Et femte forsøk med lokal forvaltning av store verneområder i fjellet i Norge i Reinheimen vil ha størst verdi og supplere de fire øvrige forsøkene om en anlegger et bredt og integrert perspektiv på forvaltning, og i tillegg til regelforvaltningen inkluderer oppsyn, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging i forsøket. Punktvis innebærer vårt forslag: • Definere forvaltning i en helhetlig og en integrert sammenheng, der regelforvaltning, og ansvar for praktisk skjøtsels-, oppsyns- og informasjonsarbeid i verneområdet samles under forvaltningsmyndigheten. • Sikre en langt sterkere økonomisk ressurstilgang til en slik forvaltning gjennom samfinansiering med statlige, fylkeskommunale, kommunale og eventuelt også private midler. • Legge forvaltningsansvaret til kommunene, jf modell C i verneforslaget. • Sikre helhetlig og likeartet praksis gjennom et interkommunalt rådgivende organ. • Involvere rettighetshavere og brukere gjennom årlige møter og ved jevnlig rullering og utvikling av forvaltningsplan. • Utvikle og styrke lokal kompetanse gjennom å samordne lokale aktører og kompetansemiljøer (kommunenes administrasjon, rettighetshavere (fjellstyrer, bygdeallmenninger) og lokalt politi, og utnytte de enkeltes styrke, samt rekruttere nye fagfolk. • Holde god kontakt med statlige myndigheter gjennom at de mottar rapporter, driver faglig rådgiving og er ankeinstans for klagesaker og godkjenningsmyndighet for forvaltningsplaner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;4
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectlokal forvaltningnb_NO
dc.subjectforvaltningsmodellernb_NO
dc.subjectverneområdernb_NO
dc.subjectnasjonalparknb_NO
dc.titleLokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1440774
dc.relation.projectKontaktutvalget for Reinheimen (KUR)nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel