Show simple item record

dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.contributor.authorAarvak, Tomas
dc.coverage.spatialNordland, Røstnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-20T14:14:37Z
dc.date.available2017-02-20T14:14:37Z
dc.date.created2017-02-17T09:49:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1682-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431451
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T. og Aarvak, T. 2006. Tidsseriestudier av sjøfugler i Røst kommune, Nordland: resultater med fokus på 2004 og 2005. - NINA Rapport 133. 85 s. Rapporten dokumenterer de viktigste resultatene fra tidsseriestudier av ulike sjøfugler i Røst i årene 2004 og 2005, analysert sammen med tidligere data for de samme parametrene. For første gang rapporteres også resultater for andre arter enn lunde Fratercula arctica. Dette er et ledd i den gradvise implementeringen av det nasjonale kartleggings- og overvåkings- programmet SEAPOP, som foreløpig er iverksatt i området Lofoten – Barentshavet. De fleste dataseriene for disse artene er etablert en etter en siden slutten av 1990-tallet, slik at Røst fremstår som en fullverdig nøkkellokalitet i programmet ved starten av 2006-sesongen. Feltarbeidet for lunde forløp etter godt innarbeidede rutiner, og alle de 14 sentrale dataseriene ble oppdatert med to nye år. Reirungenes overlevelse var god i 2004 (88 %) men atter dårlig i 2005 (8 %). Bestanden hadde imidlertid god rekruttering av førstegangshekkende fra de sterke årskullene i 1999 og 2001, og for første gang siden overvåkingen startet i 1979 har bestandsstørrelsen økt tre år på rad. Ganske overraskende har de voksne lundene på Røst omtrent like god overlevelse som lunder i andre nordøstatlantiske kolonier, til tross for sin langt dårligere hekkesuksess og negative bestandsutvikling. Betydningen av reproduksjon tegner seg derfor enda tydeligere enn før for denne arten. For første gang presenteres også parallelle resultater for i alt 22 andre tidsserier fordelt på ytterligere 11 arter: havhest Fulmarus glacialis, storskarv Phalacrocorax carbo carbo, toppskarv Phalacrocorax aristotelis, gråhegre Ardea cinerea, ærfugl Somateria mollissima, storjo Catharacta skua, krykkje Rissa tridactyla, rødnebbterne Sterna paradisaea, alke Alca torda, lomvi Uria aalge og teist Cepphus grylle. Med unntak av åtte dataserier for bestandsutvikling som ble etablert senest i 1997, og som for lomvi strekker seg tilbake til 1960, er de lengste av disse tidsseriene nå reproduksjonsforhold hos krykkje (24 år) og toppskarv (21 år) og næringsvalg hos teist (16 år). Rapporten dokumenterer bl.a. at miljøforhold knyttet til næringstilgang, som tidligere har vært styrende for reproduksjonen til arter som krykkje og lomvi, har det siste tiåret vært overskygget av vesentlig endrede forhold på selve hekkeplassen. Viktige variasjoner i reproduksjon, overlevelse og næringsvalg dokumenteres nå stadig bedre for flere arter. Dette gir større muligheter til å forklare de underliggende mekanismene og ulike responser på miljøendringer, enten disse avdekkes mellom ulike arter på samme lokalitet, for enkeltarter i ulike havområder, eller på tvers av både arter og områder. Dataserier for demografiske forhold i slike bestander er viktige bidrag til analyser som i større bredde og dybde kan avdekke de menneskeskapte og naturgitte forhold som sjøfuglene til enhver tid reflekterer og er påvirket av. Nytteverdien av dette er stor, både for forvaltningen av sjøfugl og for samfunnet generelt, ikke minst hvis sjøfuglenes egenskaper som miljøindikatorer implementeres for aktiv bruk i en mer kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av marine ressurser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;133
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectpopulasjonsøkologinb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectRøstnb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectpopulation ecologynb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleTidsseriestudier av sjøfugler i Røst kommune, Nordland. Resultater med fokus på 2004 og 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber85 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451500
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record