Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.contributor.authorKaltenborn, Bjørn Petter
dc.coverage.spatialHvalernb_NO
dc.date.accessioned2017-02-17T13:59:56Z
dc.date.available2017-02-17T13:59:56Z
dc.date.created2017-02-16T12:20:09Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1673-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431250
dc.description.abstractAndersen, O., Aas, Ø. og Kaltenborn, B.P. 2006. Ytre Hvaler nasjonalpark - konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og fritidshytter. NINA Rapport 123. 56 s. Denne rapporten beskriver verdier av et utredningsområde i Ytre Hvaler for friluftsliv, reiseliv og fritidshytter, og analyserer virkninger og konsekvenser av et vern av dette området som nasjonalpark for de tre utredningstemaene. Konsekvensutredningen er utarbeidet på grunnlag av eksisterende dokumentasjon om bruken av området, spesielle datasammenstillinger og nye analyser av eksisterende data, og ny informasjon. Denne er i hovedsak basert på intervjuer med representanter for de ulike brukergruppene som benytter området til friluftsliv, og aktører innenfor hytteliv og reiseliv. Metodikken for selve konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk stegvis prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve. Metodikken er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) og DN håndbok nr 18-2001 (om friluftsliv). Samme metode er brukt på alle tre utredningstema. En viktig del av en konsekvensutredning er å fremstille 0-alternativet så detaljert som mulig. Dette innebærer å utrede hvilke muligheter og eventuelt begrensninger som allerede gjelder innenfor det foreslåtte verneområdet, i forhold til den eksisterende bruken av utredningsområdet. Samlet sett fremstår utredningsområdet som et område som har svært stor verdi for friluftslivet, både i en lokal, regional og nasjonal sammenheng. Omfang, mangfold i aktiviteter og bruker-grupper og rike opplevelsesmuligheter er de sentrale begrunnelser for denne vurderingen. Både bruksomfang og mangfold øker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;123
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectnasjonalparknb_NO
dc.subjectverneforslagnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectreiselivnb_NO
dc.subjectfritidshytternb_NO
dc.subjectHvaler kommunenb_NO
dc.subjectnational parknb_NO
dc.subjectprotection proposalnb_NO
dc.subjectleisurenb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectsecond homesnb_NO
dc.titleYtre Hvaler nasjonalpark - konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og fritidshytternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451223
dc.relation.projectFylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelinganb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel