Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorFangel, Kirstin
dc.contributor.authorNæss, Camilla
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorRønningen, Katrina
dc.contributor.authorFlemsæter, Frode
dc.contributor.authorYdse, Heidi
dc.contributor.authorSørensen, Raymond
dc.contributor.authorSkorem, Jo
dc.date.accessioned2015-05-12T06:59:45Z
dc.date.accessioned2016-07-08T08:26:59Z
dc.date.available2015-05-12T06:59:45Z
dc.date.available2016-07-08T08:26:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationThomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009. - NINA Rapport 481. 99 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2053-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396122
dc.description.abstractThomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009. - NINA Rapport 481. 99 s. Dialogseminaret samlet en rekke sentrale brukere og interessenter i Snøhetta villreinområde. Seminaret var todelt, første del besto av flere foredrag hvor eksisterende kunnskap om en del sentrale tema ble presentert og diskutert. Hensikten var å etablere en plattform for seminarets dialogdel. Andre del, dialogen, foregikk etter en velutprøvd metode (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM) hvor deltakerne jobbet med utvalgte tema i grupper. I forkant av seminaret var det utarbeidet en liste med potensielle tema (Verdsatte Økosystem Komponenter – VØK) og drivere som kunne tenkes å påvirke disse. Seminardeltakerne valgte hvilke tema og hvilke drivere som var viktigst i forbindelse med villrein, ferdsel og inngrep i området. VØK Villrein med tre ulike forvaltningsregimer av Snøheimvegen som drivere var forhåndsbestemt (Drivere: Snøheim A: Snøheimvegen fjernes og restaureres til ”opprinnelig” natur; Snøheim B: Snøheimvegen er åpen, men bare for skyttelbuss og til næringsbruk; Snøheim C: Snøheimvegen er åpen for sivil trafikk i perioden 1. juli – 1. oktober. Stenges i perioder under pågående saneringsarbeider og under villreinjakta). I tillegg ble følgende VØKer gitt prioritet: Næringsutvikling og lokalsamfunn; Internasjonal turisme; Tilgjengelighet – uberørthet; Friluftsliv; Primærnæring; og Moskus. En rekke drivere ble også valgt og koblet mot VØKene. Når en driver ”treffer” en VØK kan en effekt oppstå, og det ble laget 9 årsak – virkningskart som forklarer sammenhengene mellom ulike drivere og VØKene. Dialogen omkring villrein resulterte også i formuleringen av en rekke virkningshypoteser, vurderinger og anbefalinger om kunnskapsbehov. Anbefalingene danner grunnlaget for hva som bør være innholdet i FoU-prosjektet. Brukerne av området kan ha forskjellige interesser, motiver og mål for hvordan Snøhettaområdet skal benyttes i framtida. Dialogprosessen og deltakerne fikk rikelig med tid til å belyse sine verdigrunnlag og å gjøre vurderinger om man har tilstrekkelig kunnskap eller om det er kunnskapsmangel i forhold til å kunne forklare de effektene ferdsel og inngrep antas å ha på de aktuelle drivere og VØKer. Målfokusert kunnskap fra Snøhettaområdet vil kunne bidra til et enda bedre beslutningsgrunnlag, og slik også kunne bidra til å dempe konflikter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;481
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/481.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectferdselnb_NO
dc.subjectinngrepnb_NO
dc.subjectdialognb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectwild reindeernb_NO
dc.subjecttrafficnb_NO
dc.subjectencroachmentnb_NO
dc.subjectdialognb_NO
dc.subjectuser participationnb_NO
dc.titleFoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T06:59:44Z
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239576
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record