Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.date.accessioned2015-05-12T09:43:47Z
dc.date.accessioned2016-06-22T10:53:00Z
dc.date.available2015-05-12T09:43:47Z
dc.date.available2016-06-22T10:53:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationJohnsen, S., Museth, J. & Kraabøl, M. Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak - NINA Rapport 445. 24 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2011-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393646
dc.description.abstractJohnsen, S., Museth, J. & Kraabøl, M. Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak - NINA Rapport 445. 24 s. Fiskeutsettinger er et vanlig tiltak for å kompensere for reduserte gyte- og oppvekstområder i forbindelse med reguleringsinngrep. Sjusjøen har vært regulert siden 1954 og har et relativt komplekst fiskesamfunn bestående av abbor, gjedde, sik, ørekyt og ørret. Siden 1997 har Mesna Kraftselskap hatt pålegg om utsetting av 1000 tosomrige ørret. Antall og størrelseskategorier av settefisken har imidlertid variert noe. Det foreligger ikke nyere undersøkelser av fiskesamfunnet eller tilslaget av settefisken i Sjusjøen. Målsettingen med denne undersøkelsen har vært å gi oppdatert kunnskap om 1) Fiskesamfunnet i Sjusjøen og 2) Tilslaget av ørretutsettingene. Det ble prøvefisket i to perioder i 2008: 26.-27. juni og 21.-22. august. Det ble fisket med bunngarn i strandsona (utvidet Jensen-serie), nordiske bunngarn i dybdeintervallene 0-5 m og dypere enn 5 m og flytegarn fra 0-6 m dybde. For å kartlegge omfanget av naturlig rekruttering til ørretbestanden, ble det elfisket på 6 ulike stasjoner i Fjellelva. Det ble totalt fanget 499 fisk ved prøvefisket i juni og august 2008. Fangsten bestod av 380 abbor, 112 sik, 5 gjedder og 2 ørret. Abborbestanden vurderes som tett med relativt få individer > 20 cm (vekststagnasjon etter kjønnsmodning). Siken vokser godt fram til kjønnsmodning, men bestanden framstår som forgubbet med relativt liten årlig rekruttering. Kvaliteten på siken var imidlertid god. De 5 gjeddene som ble fanget hadde vokst relativt godt. Det ble fanget ei gjedde på 103 cm (13 år). Det ble kun fanget to ørreter under prøvefisket hvorav den ene var en settefisk som ble gjenfanget to dager etter utsetting. Situasjonen for ørreten i Sjusjøen kan derfor karakteriseres ved sviktende naturlig rekruttering til den fangbare delen av bestanden i innsjøen og dagens utsettinger bidrar derfor ikke til å kompensere for redusert naturlig rekruttering til ørretbestanden. Det ansees som svært sannsynlig at 1) bestandstørrelsen til gjedde og sik har økt og at 2) abborbestanden er minst like tett som før 1990. Konsekvensene av dette er trolig at både vill og utsatt ørret samlet sett møter sterkere næringskonkurranse fra sik, abbor og ørekyt i alle habitater i innsjøen og økt predasjonspress fra gjedde sammenlignet med tidligere. Registreringene av ung ørret i Fjellelva viste at tetthetene var lave, men på grunn av relativt store arealer i Fjellelva burde man forventet en viss rekruttering til bestanden i Sjusjøen. Det ble kun fanget én vill ørret på tre år og 20 cm under prøvefisket. Situasjonen i Sjusjøen synes derfor å være at svært få villfisk og settefisk av ørret overlever frem til fangbar størrelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;445
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/445.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectRingsakernb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectabbornb_NO
dc.subjectgjeddenb_NO
dc.subjectørekytnb_NO
dc.subjectfiskeundersøkelsernb_NO
dc.subjectvurdering av utsettingspåleggnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectperchnb_NO
dc.subjectwhitefishnb_NO
dc.subjectpikenb_NO
dc.subjectminnownb_NO
dc.subjectfish surveysnb_NO
dc.subjectevaluation of stocking gamenb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T09:43:47Z
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240537
dc.relation.projectMesna Kraftselskap DA (Eidsiva)nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record