• Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks 

      Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva B. (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;4, Research report, 2016)
      I 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold ...