Now showing items 21-25 of 25

  • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane – Trøndelag 

   Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11c, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Sogn og Fjordane til og med Trøndelag. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere ...
  • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark 

   Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11d, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Nordland til og med Finnmark. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og ...
  • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland 

   Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11b, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Østfold til og med Hordaland. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og ...
  • Status for norske laksebestander i 2019 

   Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;Nr 12, Research report, 2019)
   Mengden laks som hvert år kommer fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av ...
  • Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025 

   Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva B. (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;13, Research report, 2020)
   Anon. 2020. Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 13, 33 s. Formålet med rapporten er å gi råd om beskatning av laks for 198 bestander for ...