• En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk 

   Stokke, Bård G.; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil; Hamre, Øystein; May, Roel (NINA Kortrapport;59, Research report, 2017)
   Stokke, B. G., Åström, J., Bevanger, K., Hamre, Ø. og May, R. 2017. En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk. – NINA Kortrapport 59. 23 s. Merking ...
  • Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking 

   Bruteig, Inga; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens (NINA Kortrapport;39, Research report, 2016)
   Bruteig, I. E., Dahle, S., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Often, A., Staverløkk, A., Westergaard, K. B. og Åström, J. 2016. Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. – NINA Kortrapport ...