Now showing items 61-72 of 72

  • Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 

   Halley, Duncan J.; Svartaas, Sten L. (NINA Kortrapport;10, Research report, 2016-02-11)
   Halley, D.J., Svartaas, S. 2016 Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 - NINA Kortrapport 10. 49 s. Sportegn etter bever ble registrert i deler av Stjørdal kommune i høsten 2015, nærmere bestemt i Stjørdalselvas ...
  • Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars (NINA Kortrapport;51, Research report, 2017)
   Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse - NINA Kortrapport 51. 16 s. Rapporten beskriver resultater fra et kort forprosjekt hvor hensikten har vært å se på i hvilken grad ...
  • Undersøkelse av naturfaglige verdier på Tangerud, Oslo, i forbindelse med utbyggingsplaner 

   Bendiksen, Egil (NINA Kortrapport;27, Research report, 2016)
   Bendiksen, E. 2016. Undersøkelse av naturfaglige verdier på Tangerud, Oslo, i forbindelse med utbyggingsplaner - NINA Kortrapport 27. 26 s. En naturtypelokalitet på Tangerud, bydel Stovner i Oslo, ble først registrert i ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2016 

   Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Pettersen, Oskar; Mo, Tor Atle (NINA Kortrapport;52, Research report, 2017)
   Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O. og Mo, T.A. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2016. - NINA Kortrapport 52. 20 s. NINA gjennomførte høsten 2016 ungfiskundersøkelser på 23 stasjoner i Drivavassdraget. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

   Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;79, Research report, 2017)
   Saksgård, R. 2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 79, 15 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...
  • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

   Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;23, Research report, 2016-09-12)
   Saksgård, R. 2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 23, 14 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...
  • Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen 

   Hesthagen, Trygve; Sandlund, Odd Terje; Lo, Håvard; Florø-Larsen, Bjørn; Wist, Anveig Nortug (NINA Kortrapport;57, Research report, 2017)
   I Drammenselva og Lierelva ble det i 1987 påvist laks infisert av Gyrodactylus salaris. I 2003 ble parasitten også påvist hos laks i Sandeelva vest for Drammenselva. Miljødirektoratet har satt ned ei arbeidsgruppe for å ...
  • Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser 

   Kristoffersen, Cathrine; Bongard, Terje (NINA Kortrapport;25, Research report, 2016-08-29)
   Kristoffersen, C. og Bongard, T. 2016. Vannforskriften og Bjørnfjellområdet - Innledende undersøkelser. - NINA Kortrapport 25. 18 s. Seks ferskvannslokaliteter ble prøvetatt med sparkehåv og undersøkt med hensyn til bunndyr ...
  • Videoovervåking av eremittens hule II 

   Endrestøl, Anders (NINA Kortrapport;42, Research report, 2016)
   Endrestøl, A. 2016. Videoovervåking av eremittens hule II. - NINA Kortrapport 42. 15 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) er en stor, brunsvart bille i familien skarabider, Scarabaeidae. Den lever i gamle, hule ...
  • Viltovervåking med viltkamera. Framdriftsrapport 2015 

   Odden, John (NINA Kortrapport;21, Research report, 2016-05-18)
   Odden, J. 2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015 - NINA Kortrapport 21. 35 s. Vi går inn i en fremtid med kortere snøsesong over hele landet og dette skaper utfordringer for dagens snøbaserte overvåking ...
  • Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Brabrand, Åge (NINA Kortrapport;78, Research report, 2017)
   Stein I. Johnsen & Åge Brabrand 2017. Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner - NINA Kortrapport 78. 14 s. + vedlegg I 2011 ble reguleringskonsesjonene for Tesse revidert ...
  • Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen 

   Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;34, Research report, 2016)
   Hagen, D. og Vistad, O. I. 2016. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden land-skapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta ...