Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.date.accessioned2014-12-02T12:24:51Z
dc.date.accessioned2015-12-29T11:55:03Z
dc.date.available2014-12-02T12:24:51Z
dc.date.available2015-12-29T11:55:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2014. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 – NINA Rapport 1022. 28 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2633-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372269
dc.description.abstractKlippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomstarealer. I 2013 har hovedfokuset i arbeidet med kartlegging og overvåking vært på de to kjente lokalitetene i Halden og Tvedestrand. I denne rapporten er også viktige erfaringer fra kartleggingsarbeidet vedrørende artens biologi og økologi nevnt, og dette korrigerer og supplerer tidligere kartleggingsrapporter i noen grad. Resultatene er hovedsakelig basert på kartlegging utført av NINA på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold. I tillegg er resultater fra en kartlegging av Håøya i Frogn kommune gjengitt, gjort i regi av Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus. Klippeblåvinge (voksne, larver og egg) ble i 2013 for første gang siden 2009 kun funnet i Halden (Torpbukta). Dette betyr at situasjonen i Tvedestrand er dramatisk for arten. Vi kan ikke forklare hvorfor ikke arten ble funnet i Tvedestrand i 2013, men ugunstig vær i mai kan potensielt ha hatt en betydning. For Torpbukta (Halden) sitt vedkommende ble det funnet flere egg og larver enn tidligere. Det tyder på at populasjonen i Halden kan ansees som noenlunde stabil. Resultatene underbygger antagelsen om artens tilbakegang i Norge, og de viser at populasjonsstørrelsen i landet sett under ett er svært lav. Samtidig viser resultatene at vi aldri har hatt en lavere populasjon i Krokvåg/Rørkil i Tvedestrand enn i 2013. En videre kartlegging og overvåking av klippeblåvinge, samt en streng forvaltning av de aktuelle lokalitetene og skjøtsel av dem, er påkrevd for å bedre kunne sikre artens overlevelse i Norge. Halden, Tvedestrand, Norge, Klippeblåvinge, Scolitantides orion, Utbredelse, kartlegging, Norway, Chequered Blue Butterfly, Scolitantides orion, distribution, mappingnb_NO
dc.description.abstractThe Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion is one of the rarest butterflies in Norway. According to the National Red List of species (2010) the Chequered Blue Butterfly is considered critically endangered (CR) i Norway. This is because a sharp decline in the species’ range in Norway has been observed, and that new surveys of old and other potential sites have not resulted in the discovery of new localities for the species. In 2013, the main focus on mapping and monitoring has been on the two known localities in Halden municipality (Østfold county) and Tvedestrand municipality (Aust-Agder county). Important observations done during these investigations regarding the species biology and ecology are mentioned, and to some extent correct and supplement earlier survey reports. The results are mainly based on surveys conducted by the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) on behalf of the Østfold County Governor’s Environmental Department. In addition, results from a survey on Håøya in Frogn municipality (Akershus county) on behalf of Oslo and Akershus County Governor’s Environmental Department, are given. The Chequered Blue Butterfly (imagines, larvaes and eggs) was for the first time in 2013 (since 2009) only found in Torpbukta (Halden municipality). This means that the situation for the population in Tvedestrand municipality is very severe. We do not know why the species was not found in Tvedestrand municipality this year, but unfavorable weather in May might be significant. As for Torpbukta (Halden municipality), more eggs and larvaes have been found than ever before in 2013, so we consider the population there to be more or less stable. The results support the assumption about the species’ decline in Norway, and the very low population size in the country as a whole. At the same time the results indicate that the population in Tvedestrand muncipality (Krokvåg/Rørkil) has never been lower than in 2013. Further surveys and monitoring of the Chequered Blue Butterfly, and conservation and management of the known sites, are required to ensure the survival of the species in Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1022
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1022.pdf
dc.subjectHaldennb_NO
dc.subjectTvedestrandnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectKlippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectchequered Blue Butterflynb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:24:51Z
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1121941
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record