Viser treff 1-20 av 1741

  • Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;1863, Research report, 2020)
   Berntsen, H.H., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Østborg, G.M., Fiske, P. & Næsje, T.F. 2020. Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. NINA ...
  • Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;1862, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020. NINA Rapport 1862. Norsk institutt for ...
  • Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;1855, Research report, 2020)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. & Gundersen, V. 2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport 1855. Norsk institutt for ...
  • REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr 

   Sælthun, Nils Roar; Barton, David N.; Venter, Alexander Samuel (NINA Rapport;1851, Research report, 2020)
   Sælthun, N.R, Barton, D.N., Venter, Z.S. 2020. REO: Estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr. NINA Rapport 1851. Norsk institutt for naturforskning NOU ...
  • Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem 

   Hindar, Kjetil; Bolstad, Geir H.; Diserud, Ola Håvard; Dahle, Sondre; Tufto, Jarle (NINA Rapport;1841, Research report, 2020)
   Hindar, K., Bolstad, G. H., Diserud, O. H., Dahle, S. & Tufto, J. 2020. Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem. NINA Rapport 1841. Norsk institutt for ...
  • Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1835, Research report, 2020)
   Hagen, I.J. & Karlsson, S. 2020. Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og om-kringliggende vassdrag. NINA Rapport 1835. Norsk institutt for naturforskning. Den opprinnelige laksebestanden i Arendalsvassdraget ...
  • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva 

   Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje (NINA Rapport;1853, Research report, 2020)
   Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA ...
  • Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge 

   Dervo, Børre K.; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas; Gregersen, Finn (NINA Rapport;1814, Research report, 2020)
   Dervo, B.K., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Walseng, B., Jensen, T. og Gregersen, F. 2020. Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge. NINA Rapport 1814. Norsk institutt for naturforskning. Potensielle kalkrike ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018 

   Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin-A.; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi; Solberg, Ingrid; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1749, Research report, 2020)
   Gjelland, K.Ø., Bækkelie, K.A., Brabrand, Å., Kristoffersen, R., Svenning, M., Eloranta, A., Pettersen, O., Saksgård, R. Solberg, I., & Sandlund, O.T. 2020. Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA Rapport ...
  • Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019 

   Solberg, Ingrid; Aronsen, Tonje; Hanssen, Øyvind Kanstad; Lamberg, Anders; Næsje, Tor (NINA Rapport;1850, Research report, 2020)
   Solberg, I., Aronsen, T., Hanssen, Ø.K., Lamberg, A. & Næsje, T. 2020. Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019. NINA Rapport 1850. Norsk institutt for ...
  • Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;1842, Research report, 2020)
   Andersen, O. & Aas, Ø. 2020. Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer. NINA Rapport 1842. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten beskriver hva jakttilbyderne mener skal til for å lykkes med en satsing på ...
  • Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 

   Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Kambestad, Marius; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard P.; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1849, Research report, 2020)
   Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M. 2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport ...
  • Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019 

   Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;1831, Research report, 2020)
   Jensen, T.C., Birkeland I.B., Bongard, T., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Velle, G. 2020. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. NINA Rapport ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag 

   Johnsen, Stein I.; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1768, Research report, 2020)
   Johnsen, SI. & Hesthagen T. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. NINA Rapport 1768. Norsk institutt for naturforskning. Elgsjøen i Oppdal kommune ble regulert for over 100 år siden. ...
  • Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019 

   Hesthagen, Trygve; Kile, Nils Børge; Lie, Erik Friele (NINA Rapport;1776, Research report, 2020)
   Hesthagen, T., Kile, N.B & Lie, E.F. 2020. Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. NINA Rapport 1776. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon 

   Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1838, Research report, 2020)
   Hagen, D., Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2020. Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon NINA Rapport 1838. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet skal vurdere ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1551, Research report, 2020)
   Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Davidsen, J.G., Eikås L., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Karlsson, J., Rønning, L., Sægrov, H. & Ulvan, E.M. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport ...
  • Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann 

   Fossøy, Frode; Strand, David A.; Sandercock, Brett K.; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;1778, Research report, 2020)
   Fossøy, F., Strand, D. A., Sandercock, B. K. & Johnsen, S.I. 2020. Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann. NINA Rapport 1778. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Salamanderdammen på Arsenalet i Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak 

   Dervo, Børre K.; Haugen, Hanne; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;1823, Research report, 2020)
   Dervo, B.K., Haugen, H. & Brandsegg, H. 2020. Salamanderdammen på Arsenalet Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak. NINA Rapport 1823. Norsk institutt for naturforskning. Av ...
  • Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. 

   Mattisson, Jenny; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1846, Research report, 2020)
   Mattisson, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. NINA Rapport 1846. Norsk institutt for naturforskning. Det nasjonale overvåkingsprogrammet ...