• Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013 

   Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt (NINA rapport;1067, Research report, 2014)
   Vellykket produksjon av laks og muligheter for fiske øverst i Mandalsvassdraget forutsetter at smolt fra øvre deler av elva kan vandre forbi Laudal kraftverk uskadd ut i sjøen. Kraftverket har inntak ved utløpet av Mannflåvann ...
  • Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk 

   Skåre, Per Egil; Hvidsten, Nils Arne; Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;193, Research report, 2006)
   Skåre, P.E., Hvidsten, N.A., Forseth, T., Fjeldstad, H-P. 2006 Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk. – NINA Rapport 193, 19 s. På oppdrag fra Skien Kraftproduksjon ...