• Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet 

   Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;507, Research report, 2009)
   Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V.I. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 s. Det er gjennomført undersøkelser av botanikk, naturtyper og vilt i fire ...
  • Langsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfold 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;1286, Research report, 2016-09-30)
   Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2016. Langsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfold - NINA Rapport 1286. 37 s. Statens vegvesen, i samarbeid med Nordreisa og Kvænangen ...
  • Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003 

   Bendiksen, Egil; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Eilertsen, Odd; Wilmann, Bodil Helene (NINA Rapport;56, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Stabbetorp, O. E., Eilertsen, O., & Wilmann, B. 2005. Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003. - NINA Rapport ...
  • Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein 

   Bevanger, Kjetil; Falldorf, Tobias; Strand, Olav (NINA Rapport;106, Research report, 2005)
   Bevanger, K., Falldorf, T. og Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. - NINA Rapport 106. 40 s. På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning ...