• Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt 

      Linnell, John D.C.; Flagstad, Øystein; Odden, John; Vang, Silje; Mattisson, Jenny (NINA Rapport;1255, Research report, 2016-08-17)
      Linnell, J. D. C., Flagstad, Ø., Odden, J., Vang, S. & Mattisson, J. (2016) Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt. - NINA Rapport 1255. 63 s. Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) fikk i 2015 ...