• Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden 

      Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1387, Research report, 2017)
      Karlsson, S., Diserud, O. H., Sægrov, H. Ugedal, O. 2017. Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden. – NINA Rapport 1387. 13 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert rømt oppdrettslaks som den største ...