• Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter 

      Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;441, Research report, 2009)
      Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet med Fylkesdelplanar for tre store villreinområde som no vert gjennomført: Rondane/Sølnkletten, Hardangervidda og Setesdalsheiane. I den samanheng er det eit grunnleggande ...