• Gytebestandsmål for laksebestander i Norge 

   Hindar, Ketil; Diserud, Ola; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Jensen, Arne J.; Uggedal, Ola; Jonsson, Nina; Sloreid, Svein Erik; Arnekleiv, Jo V.; Saltveit, Svein Jakob; Sægrov, , Harald; Sættem, Leif Magnus (NINA Rapport;226, Research report, 2007)
   Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A. J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.-E., Arnekleiv, J. V., Saltveit, S. J., Sægrov, H. og Sættem, L. M. 2007 Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. – ...
  • Vurdering av Langvatn kraftverk som et potensielt vandringshinder for laks og sjøaure i Ranaelva 

   Bolstad, Geir Hysing; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1180, Research report, 2015)
   Langvatn kraftverk har utløp i munningsområdet til Ranaelva. Vannføringen gjennom dette kraft-verket er ofte større enn i Ranaelva i perioden når anadrome laksefisk vandrer opp i elva. Kraft-verket er derfor et potensielt ...