• Villreinfangsten som verdensarv. Faglig tillegg til grunnlagsrapport 

      Jordhøy, Per; Hole, Runar (NINA Rapport;1621, Research report, 2020)
      Jordhøy, P. & Hole, R. 2020. Villreinfangsten som verdensarv. Faglig tillegg til grunnlagsrapport. NINA Rapport 1621. Norsk institutt for naturforskning. Den gamle villreinfangsten i Sør-Norge ble lansert som verdensarvprosjekt ...