• Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift 

      Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1714, Research report, 2019)
      Langeland, K., Danielsen, I.E., Tømmervik, H. og Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA Rapport 1714 Norsk institutt for naturforskning. Det utarbeides en plan for ...