• Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden 

      Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Lööv, Hanna; Dervo, Børre (NINA Rapport;1803, Research report, 2020)
      Taugbøl, A., Rishatt, A., Lööv, H. & Dervo, B. 2020. Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden. NINA Rapport 1803. Norsk institutt for naturforskning Kunnskapen om mikroplast i ferskvann er ...