• Åborsnes industriområde - Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;192, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O. og Tømmervik, H. 2006. Åborsnes industriområde – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 192. 24 s. Det er behov for nye industriarealer i nærområdet til Tromsø. Flere ulike interessenter ...
  • Biologisk mangfold. Bardu kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;58, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Tømmervik, H. & Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold. Bardu kommune - NINA Rapport 58. 165 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre ...
  • Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking 

   Lauknes, Tom Rune; Larsen, Yngvar; Høgda, Kjell-Arild; Tømmervik, Hans; Hofgaard, Annika (NINA rapport;803, Research report, 2012)
   Lauknes, T.R., Larsen, Y., Høgda, K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A. 2012. Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking. – NINA Rapport 803. 38 s. Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med ...
  • E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1260, Research report, 2016-05-03)
   Langeland, Danielsen, Tømmervik. 2016. E6 Olsborg -Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA rapport 1260. 49 s. Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for utbedring av E6 fra Olsborg i ...
  • Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt 

   Tømmervik, Hans; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars (NINA Rapport;341, Research report, 2008)
   Tømmervik, H., Bakkestuen, V. og Erikstad, L. 2008. Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt. NINA Rapport 341, 35 s. Rapporten oppsummerer forsøk gjort med forsterkning ...
  • Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag 

   Tømmervik, Hans; Riseth, Jan Åge (NINA rapport, Research report, 2011)
   Tømmervik, H. & Riseth, J. Å. 2011. Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag - NINA Rapport 672. 36 s. På oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning har vi sammenstilt tilgjengelige data for ...
  • Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter; Tømmervik, Hans; Kristiansen, Amund (NINA Rapport;431, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Eythorson, E., Søreng, S.U., Tømmervik, H. & Kristiansen, A. 2009. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. - NINA Rapport 431. 36 s. ...
  • Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift 

   Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge E.; Langeland, Knut (NINA rapport;1083, Research report, 2015)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å utarbeide en områdereguleringsplan med kon-sekvensutredning for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt. Parallelt pågår arbeidet med område-reguleringsplaner for Kirkenes Maritime ...
  • Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms 

   Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Ahmed, Said Hassan; Dahl, Rolv; Bargel, Terje Harald; Olsen, Lars (NINA Rapport;49, Research report, 2005)
   Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.-B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H., Olsen, L. 2005. ...
  • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema landbruk 

   Granmo, Lars Petter; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;180, Research report, 2006)
   Granmo L. P. & Tømmervik, H., Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av landbruk - NINA Rapport 180. 44 pp. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for landbruket i området. ...
  • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

   Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;179, Research report, 2006)
   Danielsen I. E. og Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av reindrift - NINA Rapport 179. 53 pp + vedlegg. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for ...
  • Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe 

   Kjørstad, Morten; Bøthun, Siri Wølneberg; Gundersen, Vegard; Holand, Øystein; Madslien, Knut; Mysterud, Atle; Myren, Ingrid Nerhoel; Punsvik, Tor; Røed, Knut H.; Strand, Olav; Tveraa, Torkild; Tømmervik, Hans; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1400, Research report, 2017)
   Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 : Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006 

   Strann, Karl Birger; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Bjerke, Jarle W.; Klepsland, Jon T.; Svalastog, Dag; Tømmervik, Hans; Røsok, Øystein; Abel, Kim; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Reiso, Sigve; Blindheim, Terje (NINA Rapport;278, Research report, 2007)
   Framstad, E. (red.), Strann, K.B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige ...
  • Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

   Tømmervik, Hans; Systad, Geir Helge Rødli; Bjerke, Jarle W.; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;105, Research report, 2006)
   Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O. 2005. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning, deltema reindrift - NINA Rapport 105. 58 pp. Inngrepet vil trolig føre til økt ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013. Resultater fra feltrutene 

   Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Laustsen, K*; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune (NINA Rapport;1066, Research report, 2014)
   Dát raporta lea joatkka 1998:s álggahuvvon ”Sis-Finnmárkku goziheapmi” mii čuovvoluvvui fealttas sihke 2005/2006 ja 2010. Dát raporta lea fealtaiskkademiid vuođul mat dahkkojuvvojedje 2013:s ja sisttisdollet eananregistreremiid ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene 

   Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune; Ihlen, Per G. (NINA rapport;745, Research report, 2011)
   Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S.R. & Ihlen, P.G. 2011. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998- 2005-2010 - Resultater fra feltrutene. NINA Rapport 745, 65 s Reindriftsforvaltningen i Alta ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnnmark og Karasjok : Ny beskrivelse av fastrutene 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Thannheiser, Dietbert (NINA Rapport;204, Research report, 2006)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Bjerke, J.W. & Thannheiser, D. 2006. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok: Ny beskrivelse av fastrutene - NINA Rapport 204. 60 s. Reindriftsforvaltningen i Alta ønsket i 1998 ...
  • Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;53, Research report, 2005)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Hoem, S.A. 2005 Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004. – NINA rapport 53. 20 pp. Beitene på Hardangervidda villreinområde ble taksert sommeren 2004. En tilsvarende taksering ...
  • Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift 

   Andersen, Oddgeir; Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge; Nellemann, Christian (NINA Rapport;305, Research report, 2007)
   Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport 305. 40 s. Rapporten omhandler konsekvensene ...
  • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;23, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E., Strann, K.-B., Svestad, A. og Tømmervik, H. 2005. Snefjord vindpark: vurdering av konsekvenser for landskap, ...