• Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget 

      Olstad, Kjetil; Karlsson, Sten; Lo, Håvard; Palm, Stefan (NINA Rapport;1789, Research report, 2020)
      Olstad, K., Karlsson, S., Lo, H. & Palm, S. 2020. Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget. NINA Rapport 1789. Norsk institutt for naturforskning. Klarälvslaks er en av få gjenværende ...