Now showing items 550-569 of 1894

  • Fjellrev i Norge 2012. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;909, Research report, 2013)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Eide, N.E. & Landa, A. 2013. Fjellrev i Norge 2012. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 909. 43 s. Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede ...
  • Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;992, Research report, 2013-11)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente ...
  • Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne (NINA rapport;1080, Research report, 2014)
   Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning siden 1930 har fjellreven i Norge inntil nylig vært i vedva-rende tilbakegang, delbestander ...
  • Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvund, Kristine; Kleven, Oddmund; Rød-Eriksen, Lars; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1219, Research report, 2016-02-24)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Rød-Eriksen, L., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2015. Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1219. 53 s. Fjellreven er et av ...
  • Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1301, Research report, 2016)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Kleven, O., Landa, A. og Eide, N. E. 2016. Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1301. 55 s. Fjellreven er et av Norges mest ...
  • Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvind, Kristine; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1433, Research report, 2017)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2017. Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1433. 54 s. Denne rapporten gir en statusbeskrivelse ...
  • Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1603, Research report, 2018)
   Ulvund, K., Eide, N. E., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2018. Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1603. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1737, Research report, 2019)
   Ulvund, K. Flagstad, Ø., Sandercock, B., Kleven, O., Landa, A. & Eide, N. E., 2019. Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1737. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvund, Kristine; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1913, Research report, 2020)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Landa. A. & Flagstad, Ø. 2020. Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1913. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015 

   Nilsen, Erlend B.; Pedersen, Hans Chr.; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Moa, Pål F.; Hagen, Bjørn Roar (NINA Rapport;1217, Research report, 2015-12-01)
   Nilsen, E.B., Pedersen, H.C., Brøseth, H., Kleven, O., Moa, P.F. & Hagen, B.R. 2015. Fjellrypeprosjektet i Lierne: Årsrapport 2015. NINA Rapport 1217. 28 s. I denne rapporten oppsummerer vi feltaktivitet og enkelte ...
  • Fjellryper - En kunnskapsoversikt 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Simen; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;869, Research report, 2012)
   Nilsen, E. B., Pedersen, S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C. 2012. Fjellryper – En kunnskapsoversikt – NINA Rapport 869. 38 s. Fjellrype (Lagopus muta) er en karakterart i høyfjellet, og er den eneste herbivore fuglearten ...
  • Fjernmåling av landøkologisk kart i Nasjonal e-Infrastruktur for Forskningsdata (NIRD). Et infrastrukturforslag med eksempler 

   Blumentrath, Stefan; Eberz, Charlotte; Killie, Mari Anne; Babiker, Mohamed; Stabbetorp, Odd; Frassinelli, Francesco; De Stefano, Matteo (NINA Rapport;1746, Research report, 2020)
   Stefan Blumentrath, Charlotte Eberz, Mari Anne Killie, Mohamed Babiker, Odd Stabbetorp, Fran-cesco Frassinelli & Matteo De Stefano 2019: Fjernmåling av landøkologisk kart i Nasjonal e-Infrastruktur for Forskningsdata (NIRD) ...
  • Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell; Mörth, Carl-Magnus (NINA Rapport;487, Research report, 2009)
   Dunca, E., Larsen, B.M. & Mörth, C.-M. 2009. Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal. - NINA Rapport 487. 28 s. Hunnselva är ett av flera vattendrag som ingår det nationala ...
  • Flytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2007, Research report, 2021)
   Larsen, B.M. 2021. Flytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking. NINA Rapport 2007. Norsk institutt for ...
  • Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka – et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune 

   Museth, Jon; Hagen, Dagmar; Krange, Olve; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;361, Research report, 2008)
   Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til ”Hølaløkka”– et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune - NINA Rapport 361. 32 s. I denne rapporten ser vi nærmere ...
  • Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten 

   Tombre, Ingunn M.; Gundersen, Ove Martin; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1272, Research report, 2016-10-26)
   Tombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Arealbruk hos kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og grågås (Anser anser) ...
  • Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli E. Bruun; Gundersen, Ove Martin (NINA Rapport;1552, Research report, 2018)
   Tombre, I. M., Andersen, G. E. B. & Gundersen, O. M. 2018: Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? NINA Rapport 1552. Norsk institutt for naturforskning. Gjess som ...
  • Forecasting the Nature Index. A comparison of methods 

   Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård (NINA rapport;794, Research report, 2012)
   Skarpaas, O. & Pedersen, B. 2012. Forecasting the Nature Index: a comparison of methods - NINA Report 794. 28 pp. The Nature Index (NI) is an aggregate of many biodiversity indicators developed to give an overview of the ...
  • Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity. 

   Aarrestad, Per Arild; Myking, Tor; Stabbetorp, Odd Egil; Tollefsrud, Mari Mette (NINA Rapport;1075, Research report, 2014)
   Aarrestad, P.A., Myking, T., Stabbetorp, O.E. & Tollefsrud, M.M. 2014. Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity. - NINA Report 1075. 39 pp. This literature review gives an ...
  • Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune 

   Töpper, Joachim; Olsen, Siri Lie; Ihlen, Per Gerhard; Blom, Hans H. (NINA Rapport;1712, Research report, 2019)
   Töpper, J, Olsen, S.L., Ihlen, P.G. & Blom, H.H. 2019. Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. NINA rapport 1712. Norsk institutt for naturforskning Sv ...