• Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1377, Research report, 2017)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en ...
  • Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1650, Research report, 2019)
   Selvaag, S.K. & Vistad, O.I. 2019. Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA rapport 1650. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen en brukerundersøkelse ...
  • Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1322, Research report, 2017)
   Wold, L.C. og Selvaag, S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 - NINA Rapport 1322. 85 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Gjennom ...
  • Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1360, Research report, 2017)
   Wold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 ...
  • Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1607, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport 1607. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Ytre Hvaler, i ...
  • Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1481, Research report, 2018)
   Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag fra Fylkesmannen ...
  • Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1470, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en ...
  • Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) 

   Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1411, Research report, 2017)
   Selvaag, S. 2017. Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). – NINA Rapport 1411. 44 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av ...
  • Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1651, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport 1651. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte forvaltningen i ...
  • Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla (NINA rapport;1109, Research report, 2014)
   Vistad, O.I., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2014. Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. NINA Rapport 1109. 54 s + vedlegg. I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med ...
  • Bunndyr i Rusasetvatnet 2019 

   Bongard, Terje (NINA Rapport;1777, Research report, 2020)
   Bongard, T. 2020. Bunndyr i Rusasetvatnet 2019. NINA Rapport 1777. Norsk institutt for naturforskning. Ørland kommune har igangsatt restaurering av Rusasetvatnet, som har vært drenert og mer eller mindre tørrlagt i mange ...
  • Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1150, Research report, 2014)
   Bergan, M.A. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014. - NINA Rapport Nr.1150. 50 s. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA i 2014 foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker ...
  • Bunndyrovervåking av mindre vassdrag iTrondheim kommune. Undersøkelser i 2017 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1488, Research report, 2018)
   Bergan, M.A. 2018. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2017. NINA Rapport 1488. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA i 2017 foretatt undersøkelser ...
  • Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1254, Research report, 2016-09-06)
   Bergan, M.A. 2016. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015. - NINA Rapport Nr 1254. 44 s. + vedlegg. På oppdrag for Trondheim kommune har NINA i 2015 foretatt undersøkelser av ...
  • Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2016 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1359, Research report, 2017)
   Bergan, M.A. 2017. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2016. - NINA Rapport 1359. 46 s. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker ...
  • Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2018 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1656, Research report, 2019)
   Bergan, M.A. 2019. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2018. NINA Rapport 1656. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA i 2018 foretatt undersøkelser ...
  • Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2019 

   Bergan, Morten (NINA Rapport;1790, Research report, 2020)
   Bergan, M.A. 2020. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1790. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA foretatt undersøkelser av ...
  • Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge 

   Engen, Sigrid; Hausner, Vera; Mikkelsen, Eirik; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Falk-Andersson, Jannike; Espinasse, Marina; Lennert, Ann Eileen; Olsen, Erik; Fauchald, Per (NINA Rapport;1736, Research report, 2020)
   Engen, S., Hausner, V., Mikkelsen, E., Gundersen, H., Christie, H., Falk-Andersson, J., Espinasse, J., Lennert, A.E., Olsen, E. og Fauchald, P. 2020. Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge. NINA ...
  • Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer 

   Eriksen, Lasse F.; Grande, Jorunn; Moa, Pål F.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1375, Research report, 2018)
   Eriksen, L.F., Grande, J., Moa, P.F., Rohde, T. & Nilsen, E.B. 2018. Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer. NINA Rapport 1375. Norsk institutt for ...
  • Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner (NINA Rapport;772, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., & Bjerke, J. W. 2011. Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø NINA rapport 772. 27 s. Barlindhaug Consult AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med å utvikle ...