• Sandområder - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Hansen, Lars Ove; Hanssen, Oddvar; Åström, Sandra Charlotte Helene; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;712, Research report, 2011)
   Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Öberg, S., Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA Rapport 712. 82 s. Hotspot-habitatet ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA Rapport;86, Research report, 2005)
   Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. og Andersen, R. 2005. - Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 s. This document presents a vision for research ...
  • Scenarioutvikling på Røst. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Røst 1.- 2. september 2015 

   Thomassen, Jørn; Kaltenborn, Bjørn Petter; Linnell, John Durrus; Lindhjem, Henrik (NINA rapport;1190, Research report, 2015)
   Scenarioer kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvor-dan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen ...
  • Seabirds as indicators of distribution, trends and population level effects of plastics in the Arctic marine environment. Workshop Report 

   Dehnhard, Nina; Herzke, Dorte; Gabrielsen, Geir Wing; Anker-Nilssen, Tycho; Ask, Amalie; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastien; Hallanger, Ingeborg; Hanssen, Sveinn Are; Langset, Magdalene; Monclús, Laura; O'Hanlon, Nina; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard (NINA Rapport;1719, Research report, 2019)
   Nina Dehnhard, Dorte Herzke, Geir Wing Gabrielsen, Tycho Anker-Nilssen, Amalie Ask, Signe Christensen-Dalsgaard, Sebastien Descamps, Ingeborg Hallanger, Sveinn Are Hanssen, Magdalene Langset, Laura Monclús, Nina O’Hanlon, ...
  • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (NINA Rapport;1, Research report, 2005)
   Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport ...
  • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;363, Research report, 2008)
   Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;127, Research report, 2006)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;249, Research report, 2007)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. and Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. – NINA ...
  • Segeråga, Rødøy og Meløy kommune. Fiskebiologiske undersøkelser i 2016 

   Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1332, Research report, 2017)
   Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016 - NINA Rapport 1332. 57 sider. Høsten 2016 ble det gjennomført bunndyrundersøkelser og ungfisktellinger i Segeråga, ...
  • Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing 

   Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt-Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan; Kermit, Martin (NINA Rapport;1545, Research report, 2018)
   Blumentrath, S., Salberg, A.-B., Cimburova, Z., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Nowell, M., Kermit, M. 2018. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Report 1545. Norwegian ...
  • Sertifisering av reiseliv – miljøtiltak eller markedsføring? 

   Haaland, Hanne; Aas, Øystein (NINA Rapport;144, Research report, 2006)
   Haaland, H og Aas, Ø. 2006. Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? 2006. Formålet med rapporten er å gjennomgå internasjonale erfaringer med sertifiserings- eller godkjenningsordninger for naturbasert ...
  • Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? 

   Solberg, Erling; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer M.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1327, Research report, 2017)
   Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M. og Nilsen, E. B. 2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? - NINA Rapport 1327. 32 s. Bestandsindekser fra sett elg- og sett ...
  • Signalkreps i Kvesjøen, Lierne kommune - kartlegging, spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;1093, Research report, 2015-06)
   I 2013 ble det fanget en signalkreps i garn i Kvesjøen i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet (VI) påviste at den var bærer av krepsepest. Miljødirektoratet ønsket å få en bedre ...
  • Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude (NINA Rapport;474, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I. & Vrålstad, T. 2009. Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan - NINA Rapport 474. 23 s. I juli 2008 ble det oppdaget krepsepestbærende signalkreps i Øymarksjøen i Haldenvassdraget. ...
  • Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune. Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Hansen, Martin; Biering, Eirik; Vrålstad, Trude (NINA rapport;753, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Strand, D., Hansen, M., Biering, E. & Vrålstad, T. 2011. Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune - Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak. - NINA ...
  • Silvopastures in Central America. PACA – Final report 

   Rusch, Graciela; Pezo, Danilo; Aguilar-Støen, Mariel; Skarpe, Christina; Ibrahim, Mohammad (NINA Rapport;570, Research report, 2010)
   Rusch, G. M., Pezo, D., Aguilar-Støen, M., Skarpe, C. & Ibrahim, M. 2010. Silvopastures in Central America: PACA – Final report. – NINA Report 570. 50 pp. Silvopastoralism constitutes the predominant feature of the livestock ...
  • Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA 

   Fauchald, Per; Brude, Odd Willy (NINA Rapport;15, Research report, 2005)
   Fauchald, P. & Brude O. W. Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA. – NINA Rapport 15. 36 pp. For å vurdere risiko forbundet med akutte oljesøl knyttet til sin aktivitet på norsk sokkel, bruker ...
  • Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018 Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak 

   Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Charmasson, Julie; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Stranzl, Stefan; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;1716, Research report, 2019)
   Ugedal, O., Pulg, U., Skoglund, H., Charmasson, J., Espedal, E.O, Jensås, J.G., Stranzl, S., Harby, A. & Forseth, T. 2019. Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009-2018. Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. NINA ...
  • Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder ogperioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave) 

   Fauchald, Per; Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin (NINA Rapport;1616b, Research report, 2019)
   Fauchald, P., Erikstad, K. E. & Reiersten, T. K. 2019. Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave). NINA Rapport 1616b. Norsk institutt ...