• Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Finstad, Anders G.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne J.; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Saksgård, Laila; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;281, Research report, 2007)
   NINA Rapport, kraftregulering, Altaelva, Finnmark, laks, laksefangster, ungfisktetthet, vinterdødelighet, smoltproduksjon, bunnfauna, begroing
  • Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Koksvik, Jan Ivar; Saksgård, Laila; Hvidsten, Nils Arne; Blom, Hans H.; Fiske, Peder; Jensen, Arne J. (NINA Rapport;43, Research report, 2005)
   Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen, H.R., Koksvik, J.I., Saksgård, L.M., Hvidsten, N.A., Blom, H.H., Fiske, P. og Jensen, A.J. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004. - NINA Rapport 43. 98 s.
  • Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Saksgård, Laila M.; Reinertsen, Helge; Fiske, Peder; Hvidsten, Nils Arne; Blom, Hans H. (NINA Rapport;177, Research report, 2006)
   Ugedal, O., Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Saksgård, L., Reinertsen, H. R., Fiske, P., Hvidsten, N. A. og Blom, H. H. 2006. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005. NINA Rapport 177. 52 pp. Altaelva er ei av Norges ...
  • Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglement 

   Næsje, Tor; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola; Finstad, Anders Gravbrøt; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne Johan; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;80, Research report, 2005)
   Næsje, T. F., Fiske, P., Forseth, T., Thorstad, E. B., Ugedal, O., Finstad, A. G., Hvidsten, N. A., Jensen, A. J. og Saksgård, L. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag ...
  • Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS 

   Walseng, Bjørn; Jonsson, Bror; Often, Anders; Reitan, Ole (NINA Rapport;218, Research report, 2006)
   Walseng, B., Jonsson, B., Often. A. og Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS - NINA Rapport 218. 45 s. I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ...
  • Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk 

   Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Svalastog, Dag; Bongard, Terje (NINA Rapport;450, Research report, 2009)
   Halvorsen, G., Hesthagen, T., Svalastog, D. & Bongard, T. 2009. Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk. - NINA Rapport 450. 55 s. Høsten 2008 ble det gjennomført ...
  • Biotilgjengelighet av hvitt fosfor i skytefeltene i Midt-Troms 

   Gjershaug, Jan Ove; Rusch, Graciela; Hanssen, Frank Ole; Døsen, Lauritz (NINA Rapport;381, Research report, 2008)
   Gjershaug, J. O, Rusch, G., Frank Hanssen og Lauritz Døsen. 2008. Biotilgjengelighet av hvitt fosfor i skytefeltene i Midt-Troms. NINA Rapport 381. 31 s. Oppdragets mål har vært å foreta en risikovurdering av biotilgjengelighet ...
  • Biotoptiltak for kreps i Starelva, Stange kommune og Smalelva, Spydeberg kommune : Har de hatt noen effekt? 

   Taugbøl, Trond (NINA Rapport;26, Research report, 2005)
   Taugbøl, T. 2005. Biotoptiltak for kreps i Starelva, Stange kommune og Smalelva. Spydeberg kommune: Har de halt noen effekt? NINA Rapport 26. 26 pp. Starelva og Smalelva var tidligere svært gode krepselokaliieter. ...
  • Bjørn i Nord-Trøndelag 

   Nygård, Torgeir; Brainerd, Scott Michael; Brøseth, Henrik; Berntsen, Finn Erik Harald; Bjørnes, Even; Kvam, Tor; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Paul Harald; Stokke, Sigbjørn; Sørensen, Ole Jakob; Swenson, Jon (NINA rapport;472, Research report, 2009)
   Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata ...
  • Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. 

   Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kindberg, Jonas (NINA Rapport;1662, Research report, 2019)
   Mattisson, J., Støen, O-G. & Kindberg, J. 2019. Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. NINA Rapport 1662. Norsk institutt for naturforskning. Funn av fotavtrykk og hi kan ...
  • Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS. User Guide and Documentation 

   Horvath, Peter; Barton, David N.; Hauglin, Espen Aukrust; Ellefsen, Halvor Weider (NINA Rapport;1445, Research report, 2017)
   Horvath, P., Barton, D.N., Hauglin, E.A. & Ellefsen, H.W. 2017. Blue-Green Factor (BGF) map-ping in QGIS. User Guide and Documentation - NINA Report 1445. 47 pp. The blue-green factor (BGF) is a rapid assessment tool to ...
  • Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov 

   Framstad, Erik; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Jordal, John Bjarne; Klepsland, Jon T; Reiso, Sigve (NINA Rapport;367, Research report, 2008)
   Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Røsok, Ø. (red.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008 Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. – NINA Rapport 367. ...
  • Breeding and overland flight of red-throated divers Gavia stellata at Smøla, Norway, in relation to the Smøla wind farm 

   Halley, Duncan John; Hopshaug, Per (NINA Rapport;297, Research report, 2007)
   Halley, D.J. & Hopshaug, P. 2007. Breeding and overland flight of red-throated divers Gavia stellata at Smøla, Norway, in relation to the Smøla wind farm. – NINA Report 297. 26 pp. This report surveys the distribution and ...
  • Brettsegling, kiting og surfing på Lista. Særpreg og utfordringar 

   Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;998, Research report, 2013)
   Rapporten skal få fram kunnskap om ulike former for vassbasert brettsport langs Listastrende-ne. Det er ikkje ei kartlegging av faktisk bruk, men først og fremst formidling frå intervju med eit utval erfarne brettfolk som ...
  • Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense. Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge 

   Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;567, Research report, 2010)
   Aarrestad, P.A. & Stabbetorp O.E. 2010. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense. Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge – NINA Rapport 567. 47 ...
  • Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking 

   Lauknes, Tom Rune; Larsen, Yngvar; Høgda, Kjell-Arild; Tømmervik, Hans; Hofgaard, Annika (NINA rapport;803, Research report, 2012)
   Lauknes, T.R., Larsen, Y., Høgda, K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A. 2012. Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking. – NINA Rapport 803. 38 s. Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med ...
  • Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter. Utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt 

   Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Karlsson, Sten; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1299, Research report, 2017)
   Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. og Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt ...
  • Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk 

   Fossøy, Frode; Thaulow, Jens; d'Auriac, Marc Anglès; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Mo, Tor Atle; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1586, Research report, 2018)
   Fossøy, F., Thaulow, J., Anglès d'Auriac, M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Mo, T.A., Sandlund, O.T. & Hesthagen T. 2018. Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. ...
  • Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander 

   Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1476, Research report, 2018)
   Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer ...
  • Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge 

   Dervo, Børre K.; Bærum, Kim Magnus; Diserud, Ola H. (NINA Rapport;1408, Research report, 2017)
   Dervo, B.K., Bærum, K.M. og Diserud O.H. 2017. Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge - NINA Rapport 1408. 50 s. Det ...