Now showing items 2218-2237 of 2340

  • Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv 

   Øian, Hogne (NINA Rapport;415, Research report, 2008)
   Øian, H. Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen – Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv. NINA Rapport 415, 52 s. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen for reiseliv i henhold til det foreslåtte ...
  • Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden. Nordre Sunnmøre vannområde 

   Thomassen, Jørn (NINA rapport;823, Research report, 2012)
   Thomassen, J. 2012. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde. - NINA Rapport 823. 74 s. Sentrale ressurspersoner i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, ...
  • Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Naturindeks for Norge 

   Öberg, Sandra; Gjershaug, Jan Ove; Diserud, Ola; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;663, Research report, 2011)
   Öberg, S., Gjershaug, J. O., Diserud, O. & Ødegaard, F. 2011. Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Naturindeks for Norge. – NINA Rapport 663. 53 s. Naturindeks for ...
  • Videreutvikling av Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i 2023. Forslag til implementering av mindre endringer i instruksen. 

   Jokerud, Mari; Evju, Marianne; Bär, A; Brandrud, Tor Erik; Jacobsen, Rannveig M.; Johansen, L; Kolstad, Anders; Lyngstad, A; Olsen, Siri Lie; Storaunet, K.O.; Øien, Dag-Inge (NINA Rapport;2339, Research report, 2023)
   Jokerud, M., Evju, M., Bär, A., Blom, H., Brandrud, T.E., Jacobsen, R.M., Johansen, L., Kolstad, A., Lyngstad, A., Olsen, S.L., Storaunet, K.O., & Øien, D.-I. 2023. Videreutvikling av Miljødirektoratets kartleggingsinstruks ...
  • Vikafjellet i Fjellheimen villreinområde. Villrein i høve til nye utbyggingsplanar 

   Jordhøy, Per (NINA rapport;920, Research report, 2013)
   Jordhøy, P. 2013. Vikafjellet i Fjellheimen. Villrein i høve til nye utbyggingsplanar. – NINA Rapport 920. 44s. + vedlegg. Målsetjinga med denne utgreiinga er: 1. å samanstille kunnskap om reinen og tilhøyrande leveområde ...
  • Vikelva på Ranheim. Helhetlig bevarings-, tiltaks- og restaureringsplan for laks, sjøørret og biologisk mangfold i anadrom strekning av elva 

   Bergan, Morten André; Nøst, Terje Henrik (NINA Rapport;2154, Research report, 2022)
   Bergan, M. A. & Nøst, T. H. 2022. Vikelva på Ranheim. Helhetlig bevarings-, tiltaks- og restaureringsplan for laks, sjøørret og biologisk mangfold i anadrom strekning av elva. NINA Rapport 2154. Norsk institutt for ...
  • Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Moe, Karina; Fiske, Peder; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Skorstad, Leif; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1138, Research report, 2015)
   Fangst, atferd og andeler av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvass-draget har blitt undersøkt i årene 2012 til 2014. Hovedmålsettingen med undersøkelsene har vært å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre ...
  • Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang 

   Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil (NINA Rapport;1438, Research report, 2017)
   Robertsen, G., Aronsen, T., Sundt-Hansen, L.E., Reid, D., Karlsson, S., Kvingedal, E., Ugedal O., & Hindar, K. (2017). Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. ...
  • Villrein i Breheimen - Mørkridsdalen Konsekvensutredning av vern 

   Andersen, Oddgeir; Jordhøy, Per; Nellemann, Christian (NINA Rapport;348, Research report, 2008)
   Andersen, O., Jordhøy, P. & Nellemann, C. 2008. Villrein i Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvensutrening av vern - NINA Rapport 348: 33 s. Villrein er en art Norge har et spesielt ansvar for, og Ottadalsområdet er utpekt ...
  • Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jordhøy, Per; Andersen, Roy; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;1013, Research report, 2015)
   I perioden 2009 t.o.m. 2013 har vi studert reinens arealbruk i Rondane. Målsetningen for pro-sjektet har vært å framskaffe data som gir en reell dokumentasjon på reinens arealbruk, samt å framskaffe kunnskap om brukere av ...
  • Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak 

   Gundersen, Vegard; van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav (NINA Rapport;1903, Research report, 2021)
   Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
  • Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat 

   Jordhøy, Per; Strand, Olav (NINA Rapport;411, Research report, 2009)
   Jordhøy, P. og Strand, O. 2008. Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat. – NINA Rapport 411. 50 s. Målsetjinga med dette arbeidet er å få samla og oppsummert kjent kunnskap om reinen og tilhøyrande leveområde ...
  • Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde 

   Jordhøy, Per; Sørensen, Raymond; Berge, Trond Are; Guldvik, Kåre; Meli, Jon J.; Strand, Olav (NINA Rapport;528a, Research report, 2010)
   Jordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T. A., Borgos, T., Guldvik, K. og Meli, J. J. og Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. NINA -Rapport 528a. 64s. + vedlegg. I forbindelse med ny regional plan ...
  • Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde 

   Strand, Olav; Jordhøy, Per; Mossing, Anders; Knudsen, Per Aksel; Nesse, Lars; Skjerdal, Harald; Panzacchi, Manuela; Andersen, Roy; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;634, Research report, 2011)
   Strand, O., Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P. A., Nesse, L., Skjerdal, H., Panzacchi, M., Andersen, R. & Gundersen, V. 2011. Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. NINA Rapport 634. 71 s. + vedlegg. Nordfjella ...
  • Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde 

   Sørensen, Raymond; Aaboen, Stig*; Berge, Johan; Dalen, Bjørn; Fortun, Einar; Granum, Knut; Rødstøl, Thomas; Sørumgård, Rolf; Strand, Olav (NINA Rapport;643, Research report, 2011)
   Jordhøy, P. (red.), Sørensen, R., Aaboen, S., Berge, J., Dalen, B., Fortun, E., Granum, K., Rødstøl, T., Sørumgård, R. & Strand, O. 2011. Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde. – NINA Rapport 643. 85 s. + ...
  • Villreinen i Ottadalsområdet 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Hanssen, Frank Ole; Jordhøy, Per (NINA Rapport;227, Research report, 2007)
   Bevanger, K., Hanssen, F. og Jordhøy, P. 2007. Villreinen i Ottadalsområdet - NINA Rapport 227. 95 s. Ottadalen villreinområde er det tredje største leveområde for villrein i Noreg, med areal innan 3 fylke og 10 kommunar. ...
  • Villreinen i Rondane - Sølnkletten. Kunnskapsstatus og leveområde 

   Sørensen, Raymond; Danielsen, Johan; Vagstein, Geir; Hjemsæteren, Tom; Liebe, Morten; Elgevasslien, Ingar; Bondal, Hans; Toldnes, Trond; Bjomyr, Finn; Strand, Olav (NINA Rapport;339, Research report, 2008)
   Jordhøy, P. 2008 (red.). Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og leveområde. – NINA Rapport 339. 67 s. I samband med Fylkesdelplan for Rondane-Sølnkletten er det trong for oppdatert skildring og kartlegging av reinen ...
  • Villreinen i Rondane sørområde - Fampen. Status og arealbruk 

   Jordhøy, Per; Ruud, Hans-Petter; Lie, Thore (NINA Rapport;1300, Research report, 2017)
   Jordhøy, P., Ruud, H. P. og Lie,T. 2017. Villreinen i Rondane sørområde – Fampen. Status og arealbruk. NINA Rapport 1300. 40 s. I samband med forvalting av reinen i Rondane har det vore mangelfull kunnskap om bestanden ...
  • Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde 

   Jordhøy, Per; Strand, Olav; Sørensen, Raymond; Andersen, Roy; Panzacchi, Manuela (NINA Rapport;800, Research report, 2012)
   Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg. I forbindelse med revisjon av fylkesdelplanen ...
  • Villreinens arealbruk i Knutshø : Resultater fra GPS-undersøkelsene 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jordhøy, Per; Andersen, Roy; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram (NINA rapport;1019, Research report, 2015-10-30)
   Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 2015. Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene. – NINA Rapport 1019. 131 s. I perioden 2010 ...