Now showing items 21-21 of 21

    • Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem 

      Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1026, Research report, 2014-03)
      Prosjektets formål har vært å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for overvåking av sjøoverlevelse og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. Forslaget som er utarbeidet omfatter både ...