Now showing items 1088-1107 of 1748

  • Opplevelsesverdier i skog – effekter av økologisk og økonomisk informasjon 

   Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Björck, Maria; Elsrud, Ole Erik; Frivold, Lars Helge (NINA rapport;739, Research report, 2011)
   Gundersen, V., Stange, E., Björck, M., Elsrud, O. E. & L. H. Frivold. 2011. Opplevelsesverdier i skog – effekter av økologisk og økonomisk informasjon – NINA Rapport 739. 52 s. Hensikt: Elementer som død ved, trær i ...
  • Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre? 

   Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Diserud, Ola Håvard; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;360, Research report, 2008)
   Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, 0. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen - Hvordan påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering ved naturlige oppvandringshindre? - NINA Rapport ...
  • Oppvandring av laks i Vefsna. Virkninger av "Muligheter i Helgeland" 

   Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;59, Research report, 2005)
   Jensen, A.J., Johnsen, B.O. og Forseth, T. 2005. Oppvandring av laks i Vefsna. Virkninger av "Muligheter i Helgeland". - NINA Rapport 59. 58 s.
  • Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014 

   Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1184, Research report, 2015-07-01)
   Ulvan, E.M., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E.B., Solem, Ø., Økland, F., Havn, T. B. 2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. - NINA Rapport 1184. ...
  • Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling 

   Svenning, Martin; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lamberg, Anders; Strand, Rita; Dempson, Brian; Fauchald, Per (NINA rapport;1104, Research report, 2015-01)
   Innslag av oppdrettslaks Med basis i en flerårig videoovervåking i 20 vassdrag fra Arendal i Aust-Agder til Senja i Troms (totalt 58 847 laks), samt ved bruk av fangstfeller i 13 små vassdrag i Nordland i to år (1 565 ...
  • Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget 

   Svenning, Martin; Johansen, Narve S.; Thorstad, Eva Bonsak (NINA rapport;648, Research report, 2011)
   Svenning, M-A., Johansen, N.S. & Thorstad, E.B. 2011. Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget - NINA Rapport 648. 45 s. Sommeren 2009, fra 7. juni-14. august, ble det fisket med kilenøter ...
  • Optimal design and routing of power lines; ecological technical and economic perspectives (OPTIPOL). Final Report, findings 2009 – 2014. 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl Otto; Kleven, Oddmund; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Thomassen, Jørn; Meås, Roger (NINA Rapport;1012, Research report, 2014)
   Bevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.- O., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J. 2014. Optimal design and ...
  • Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2010 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl-Otto; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Nygård, Torgeir; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Vang, Roald (NINA rapport;619, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.-O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Vang, R. 2010. Optimal design and routing of power lines; ...
  • Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2011 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl-Otto; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Nygård, Torgeir; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Thomassen, Jørn (NINA rapport;762, Research report, 2011)
   Bevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.-O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J. 2011. Optimal design and routing of power lines; ...
  • Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2012 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl Otto; Kleven, Oddmund; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Nygård, Torgeir; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;904, Research report, 2012)
   WP1 – “Power line ROW as habitat resources for moose (Alces alces) and other wildlife” has fo-cused on moose browsing in power-line corridors in relation to adjacent areas in Bangdalen. Browsing surveys and pellet-group ...
  • "Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives” (OPTIPOL). Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl Otto; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Vang, Roald (NINA Rapport;504, Research report, 2009)
   From 2009 inclusive, NINA has received economic support for research on power lines and wildlife from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI Programme. The project is named “Optimal design and routing of ...
  • Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0 

   Thomassen, Jørn; Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;856, Research report, 2012)
   Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 856. 48 s. Arbeidet med å identifisere ...
  • OPTIPOL least costpath dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0 

   Thomassen, Jørn; Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;907, Research report, 2013)
   Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. OPTIPOL Least Cost Path dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterier og kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 907. 43 s. Norge står overfor ...
  • Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse av Hitra vindkraftverk 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Nygård, Torgeir; Pearson, Martin; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole (NINA Rapport;503, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Nygård, T., Pearson, M., Pedersen, H.C. & Reitan, O. 2010. Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse ...
  • Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan 

   Nygård, Torgeir; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Reinsborg, Tore; Østerås, Tom Roger; Jakobsson, Simon (NINA Rapport;1624, Research report, 2019)
   Nygård, T., Stokke, B.G. Gjershaug, J.O., Reinsborg, T., Østerås, T.R. & Jakobsson, S. 2019. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan. NINA Rapport 1624. Norsk ...
  • Oterovervåkning Ormen Lange 2008 

   Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Hanssen, Frank Ole; Syslak, Line; Balstad, Torveig; Heggberget, Thrine Lise Moen (NINA Rapport;408, Research report, 2009)
   Landa, A., Flagstad, Ø., Hanssen, F., Syslak, L., Balstad, T. & Heggberget, T.M. 2009. Oterovervåking Ormen Lange 2008. - NINA Rapport 408. 18 s. Gossa i Aukra kommune har en reproduserende oterbestand. I området fra Nyhamna ...
  • Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Rikardsen, Audun H. (NINA rapport;705, Research report, 2011)
   Uglem, I., Økland, F. & Rikardsen, A. H. 2011. Spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg. – NINA Rapport 705. 22 pp. Hensikten med prosjektet var å undersøke ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1225, Research report, 2016-02-03)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. - NINA Rapport 1225. 21 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1304, Research report, 2016-12-22)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. 2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1304. 23 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1442, Research report, 2017)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. 2017. Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1442. 21 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det ...