Now showing items 21-40 of 1626

  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;783, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 – NINA Rapport 783. 41 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal ...
  • Undersøkelse av rik barskog ved Slattum (Akershus: Nittedal.Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense 

   Bendiksen, Egil; Moen, Siv (NINA rapport;701, Research report, 2011)
   Bendiksen, E. & Moen, S. 2011. Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense. - NINA Rapport 701. 31 s. Norsk institutt for naturforskning har foretatt en biologisk undersøkelse av et kalkrikt ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; Meås, Roger; Solem, May I. (NINA rapport;814, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Hamre, Ø., Meås, R. og Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011. - NINA Rapport 814, 20 s. Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn ...
  • Fossekallen i Lyngdalsvassdraget 1978-2011. Har kalking resultert i en bedre hekkesuksess? 

   Jerstad, Kurt; Walseng, Bjørn; Nilsson, Anna; Røstad, Ole Wiggo (NINA rapport;808, Research report, 2012)
   Jerstad, K., Walseng, B., Nilsson, A.L.K. & Røstad, O.W. 2012. Fossekallen i Lyngdalsvassdraget 1978-2011. Har kalking resultert i en bedre hekkesuksess? – NINA Rapport 808. 46 s. Fossekallbestanden har variert fra 20 ...
  • Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?” 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Fangel, Kirstin; Flyen, Anne Cathrine; Vistad, Odd Inge (NINA rapport;785, Research report, 2012)
   Hagen, D., Eide, N.E., Fangel, K., Flyen A.C. & Vistad, O.I. 2012. Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?”. NINA Rapport 785. 110 s + ...
  • Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder 

   Fauchald, Per (NINA rapport;786, Research report, 2011)
   Fauchald P. 2011. Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. – NINA Rapport 786. 33 s. Denne rapporten oppsummerer åpent hav arbeidet i SEAPOP fra 2005 til 2011. Datagrunnlag og ...
  • Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud 

   Ødegaard, Frode; Solevåg, Per Kristian (NINA rapport;769, Research report, 2011)
   Ødegaard, F. & Solevåg, P.K. 2011. Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud – NINA Rapport 769, 30 s. Det er utført kartlegging av biologisk mangfold i delvis tresatt rasmark utenfor Nestunnelen ...
  • Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar (NINA rapport;778, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Johnsen, T.V. 2012. Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 778. 29 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 ...
  • Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Bergland, Ole Petter*; Karlsen, Linnea Berg; Engen, Henning* (NINA rapport;761, Research report, 2011)
   Strann, K,.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & H. Engen. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 s. En flokk med kalvende rein ble overvåket ...
  • Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011 

   Jacobsen, Karl-Otto; Øien, Ingar Jostein; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas (NINA rapport;813, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Solheim, R. & Aarvak, T. 2012. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011. - NINA Rapport 813. 20s. Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid ...
  • Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt 

   Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Langvatn, Rolf; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Ueno, Mayumi (NINA rapport;885, Research report, 2012)
   Solberg, E. J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C. M., Langvatn, R., Holmstrøm, F., Solem, M. I., Eriksen, R., Astrup, R. & Ueno M. 2012. Hjortevilt 1991-2011 – Oppsummeringsrapport fra ...
  • Felt 5 - Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen 

   Øian, Hogne; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Eira, Lájlá Helene (NINA rapport;881, Research report, 2012)
   Øian, H., Skår, M., Aas, Ø., Andersen, O., Eira, L.H. 2012. Felt 5 – Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen - NINA Rapport 881. 152 s. Utredningen er skrevet på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen ...
  • Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer 

   Framstad, Erik; Blumentrath, Stefan; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar (NINA rapport;888, Research report, 2012)
   Framstad, E., Blumentrath, S., Erikstad, L. & Bakkestuen, V. 2012. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. – NINA Rapport 888. 126 ...
  • Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 

   Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Diserud, Ola Håvard; Foldvik, Anders; Hanssen, Frank Ole; Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Jansen, Peder A (NINA rapport;891, Research report, 2012)
   Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 - NINA Rapport 891. 51 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) med samarbeidspartnere har ...
  • Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 

   Pedersen, Bård; Aarrestad, Per Arild (NINA rapport;861, Research report, 2012)
   Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (red.) 2012. Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 – NINA Rapport 861. 113 s. I forbindelse med etableringen av metanolfabrikken på ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M. (NINA rapport;871, Research report, 2012)
   Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand ...
  • Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin; Söderberg, Arne; Kraabøl, Morten (NINA rapport;838, Research report, 2012)
   Stokke, S., Arnemo, J. M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. Skadeskyting av rovvilt – Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. – NINA Rapport 838. 48 s. Det siste tiåret har det vært en økning i uttak av rovdyr. ...
  • Gamal villreinfangst i Rondane. Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite 

   Jordhøy, Per; Hole, Runar; Sørensen, Raymond; Hage, Endre; Enge, Edgar; Winther, Erik; Finstad, Espen (NINA rapport;872, Research report, 2012)
   Jordhøy, P., Hole, R., Sørensen, R., Hage, E., Enge, E., Winther, E. & Finstad, E. 2012. Gamal villreinfangst i Rondane. Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite. – NINA Rapport 872. 63 s. + ...
  • Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander:: utforming av indikatorer 

   Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (NINA rapport;726, Research report, 2011)
   Glover, K. A., Hindar, H., Karlsson, S., Skaala, Ø & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 s. Havforskningsinstituttet og ...
  • Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafossforliset 

   Follestad, Arne (NINA rapport;811, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2011. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafoss-forliset. - NINA Rapport 811. 49 s. Etter forliset av det islandske containerskipet Godafoss ved på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor ...