• Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 

      Systad, Geir Helge; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;444, Research report, 2009)
      Systad, G. & Strann, K.-B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 - NINA Rapport 444. 27 s. Denne rapporten omfatter en gjennomgang og oppdatering av eksisterende prioriterte områder i forhold ...