• Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7-prosjektet 

      Strand, Olav; Bevanger, Kjetil Modolv; Falldorf, Tobias (NINA Rapport;131, Research report, 2006)
      Strand, O., Bevanger, K. & Falldorf, T. 2006. Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7-prosjektet. - NINA Rapport 131. 67 s. Rapporten oppsummerer NINAs forskningsaktivitet i forbindelse med riksveg 7 (Rv7) ...