• Inventering av lodjur i 2015 

      Tovmo, Mari; Höglund, Linda (Bestandsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2:2015, Research report, 2015)
      Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat nya gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av lodjur som gäller sedan vintern 2013/2014. Antal och beståndsutveckling i lodjurspopulationen i Skandinavien ...