• Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter 

   Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode; Dervo, Børre Kind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Tradisjonell overvåkning av storsalamandere kan ofte være utfordrende da dyrene kan ha lav fangbarhet ved f.eks. lav temperatur og etter forplantning. Overvåkning av mange lokaliteter er svært tidkrevende, og i perioder ...
  • Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften? 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Johnsen, Stein Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter vannforskriften 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar; Skurdal, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Vannforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. ...
  • Varegrinder foran turbininntak ved elvekraftverk; barrierer eller inngangsport for fisk? 

   Kraabøl, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Trash racks at hydropower turbine intakes; barriers or entry gates for fish? At all run-ofriver hydro power plants, water is diverted through turbines for power generation. Trash racks protect the turbines from harmful ...