• Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

      Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA Rapport;535, Research report, 2010)
      Framstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. & Sloreid, S.-E. 2010. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. – NINA Rapport 535. 214 s. Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en ...