Now showing items 760-779 of 1645

  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1022, Research report, 2014)
   Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1159, Research report, 2015)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 – NINA Rapport 1159. 23 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av signalkreps i Øymarksjøen, Haldenvassdraget - utbredelse og bestandsstatus 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Toverud, Øystein (NINA Rapport;522, Research report, 2009)
   Johnsen, S. I., Strand, D. & Toverud, Ø. 2009. Kartlegging av signalkreps i Øymarksjøen, Haldenvassdraget - Utbredelse og bestandsstatus - NINA Rapport 522. 18 s. I juli 2008 ble det funnet signalkreps (Pasifastacus ...
  • Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013 

   Gjershaug, Jan Ove; Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre (NINA Rapport;997, Research report, 2013-12)
   Det gis en oppsummering av arbeidet med kartlegging av de rødlistede artene slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor i 2013. Det er ...
  • Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan (NINA Rapport;1120, Research report, 2015)
   Naturbaselokaliteter med de utvalgte naturtypene slåttemark, lauveng og slåttemyr i Buskerud er gjennomgått og kartlagt. En oversikt over lokaliteter med slåttemark ble utarbeidet av Fyl-kesmannen. Lista omfattet 122 ...
  • Kartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervannsobservasjoner i 2008, 2011 og 2012 

   Bremset, Gunnbjørn; Ulvan, Eva Marita; Thorstad, Eva Bonsak (NINA Rapport;1058, Research report, 2014-11)
   Som en oppfølging av tidligere garnundersøkelser i nedre deler av 12 sideelver til Øvre Namsen, ble det i 2011 og 2012 gjennomført undersøkelser med drivtellinger i Frøyningselva, Flåttådalselva, Grøndalselva og Lindsetelva. ...
  • Kartlegging av strandmaurløve Myrmeleon bore 2011 

   Endrestøl, Anders (NINA rapport;765, Research report, 2011)
   Endrestøl, A. 2011. Kartlegging av strandmaurløve Myrmeleon bore 2011 – NINA Rapport 765. 68 s. Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjelder, 1941) tilhører orden “Egentlig nettvinger” (Neuroptera, tidl. Planipennia). Strandmaurløve ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. Årsrapport 2010 

   Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;742, Research report, 2013-02)
   Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva 

   Solem, Øyvind; Karlsson, Sten; Eide, Ove; Johnsen, Bjørn Ove (NINA rapport;824, Research report, 2012)
   Solem, Ø., Karlsson, S., Eide, O. & Johnsen, B.O. 2012. Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva. - NINA Rapport 824. 24 s Høsten 2011 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser i Litledalselva. Formålet med disse ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 

   Flåten, Magne*; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;837, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. (red.), Flåten, M., Hanssen, O., Staverløkk, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 – NINA Rapport 837. 45 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2012 

   Endrestøl, Anders; Flåten, Magne*; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;937, Research report, 2013)
   Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA rapport;1041, Research report, 2014)
   Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO) 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;528, Research report, 2009)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004. 

   Ødegaard, Frode; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Jordal, John Bjarne; Nilsen, Jan Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverdrup-Thygeson, Anne; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;174, Research report, 2006)
   Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. og Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2005 

   Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Nilsen, Jan Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;175, Research report, 2006)
   Aarrestad, P.A., Blom, H.H., Brandrud, T.E, Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;238, Research report, 2007)
   Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H., Brandrud, T. E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). ...
  • Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport 

   Røv, Nils (NINA Rapport;202, Research report, 2006)
   Røv, N. 2006. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. – NINA Rapport 202. 36 s. Prosjektet har gitt en oversikt over status for hekkende og overvintrende vannfugl og havørn, samt oter ...
  • Key insights for the future of urban ecosystem services research 

   Kremer, Peleg; Hamstead, Zoé; Haase, Dagmar; McPhearson, Timon; Frantzeskaki, Niki; Andersson, Erik; Kabisch, Nadja; Larondelle, Neele; Rall, Emily L.; Voigt, Annette; Baró, Francesc; Bertram, Christine; Gomez-Baggethun, Erik; Hansen, Rieke; Kaczorowska, Anna; Kain, Jaan-Henrik; Kronenberg, Jakub; Langemeyer, Johannes; Pauleit, Stephan; Rehdanz, Katrin; Schwenius, Maria; Ham, Chantal van; Wurster, Daniel; Elmqvist, Thomas (Peer reviewed, 2016)
   Understanding the dynamics of urban ecosystem services is a necessary requirement for adequate planning, management, and governance of urban green infrastructure. Through the three-year Urban Biodiversity and Ecosystem ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;748, Research report, 2011)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010. - NINA Rapport 748, 74 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2010. Prøvetakingslokalitetene ...