Now showing items 368-387 of 1406

  • Ferdsel i villreinens leveområder 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Andersen, Oddgeir; Falldorf, Tobias; Andersen, Roy; Van Moorter, Bram; Jordhøy, Per; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;551, Research report, 2010)
   Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel. K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. – NINA Rapport 551. 101 s. Store utfordringer i ...
  • Ferdsel og forstyrrelseseffekter for gjess på Svalbard. Anbefalinger til forvaltningen 

   Madsen, Jesper; Tombre, Ingunn; Eide, Nina Elisabeth (NINA Rapport;334, Research report, 2008)
   Madsen, J., Tombre, I. M. & Eide, N. E. 2008. Ferdsel og forstyrrelseseffekter for gjess på Svalbard. Anbefalinger til forvaltningen. – NINA Rapport 334, 39 s. Turismen og ferdsel har økt betydelig på Svalbard i løpet av ...
  • Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter 

   Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;441, Research report, 2009)
   Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet med Fylkesdelplanar for tre store villreinområde som no vert gjennomført: Rondane/Sølnkletten, Hardangervidda og Setesdalsheiane. I den samanheng er det eit grunnleggande ...
  • Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018! 

   Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H. (Journal article, 2018)
   I 2018 er det 100 år siden et grunnleggende arbeid om innvandring og forekomst av ferskvannsfiskene våre ble utgitt. Hartvig Huitfeldt-Kaas la gjennom banebrytende forskning et solid grunnlag for mange av de temaene som ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 

   Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie (NINA Rapport;962, Research report, 2013-06)
   I perioden 2003 - 2012 er det gjennomført ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i høyanger for å bedre kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår også en evaluering av gjennomførte ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2013 

   Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie (NINA Rapport;1095, Research report, 2014)
   Ugedal,O., Bongard, T., Bremset, G., Jensås, J.G. & Østborg, G. 2014. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2013. - NINA Rapport 1095. 28 s. Etter oppdrag fra Statkraft Energi AS har Norsk ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i magasinene Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget høsten 2012 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;924, Research report, 2013-05)
   Høsten 2012 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske undersøkelser i Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget. Hensikten var å (i) vurdere den økologiske tilstanden i de to regulerte inn-sjøene basert på vannkjemi og ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2012 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola Håvard (NINA Rapport;857, Research report, 2012)
   I årene 2002-2011 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus av laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2013 

   Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Diserud, Ola Håvard; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie (NINA Rapport;963, Research report, 2013-07)
   I årene 2002 - 2012 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus av laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2009-2013 

   Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola Håvard; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel Marie (NINA rapport;1051, Research report, 2014)
   I perioden 2002-2013 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus for laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2007 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;373, Research report, 2008)
   Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2008. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 373, 87 s. I årene 2002-2007 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2008 og 2009 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;511, Research report, 2010)
   Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2010. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2008 og 2009. - NINA Rapport 511, 86 s. I årene 2002-2009 er det utført undersøkelser i Surna med ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Resultater fra undersøkelsene i 2012 

   Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schartum, Eivind (NINA Rapport;955, Research report, 2013-06)
   I denne årsrapporten presenteres de viktigste resultatene fra undersøkelsene i 2012 i det fire-årige undersøkelsesprogrammet «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi». I forbindel-se med revisjon av Hogga dam ble det ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurderinger i Øvre Lærdalselva. Biologidel til driftsplan for Borgundelva og Smedøla 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;776, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver det biologiske grunnlaget for driftsplanarbeidet i Øvre lærdalselva. Hovedfokus har vært å utrede fiskeressursene på elvestrekningen, og gi faglige råd om mulig-hetene for utvikling av fisketurisme ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. 

   Berger, Hans Mack; Johnsen, Bjørn Ove; Saksgård, Randi J.; Forseth, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1039, Research report, 2014)
   Berger, H.M, Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K.L., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA ...
  • Fine-scale behavioural differences distinguish resource use by ecomorphs in a closed ecosystem 

   Hawley, Kate L.; Rosten, Carolyn; Christensen, Guttorm; Lucas, Martyn C. (Journal article, 2016)
   Temporal differences in habitat use and foraging specialisms between ecomorphs represent aspects of behavioural phenotype that are poorly understood with regard to the origin and maintenance of ecological diversity. We ...
  • First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free‑ranging reindeer 

   Benestad, Sylvie Lafond; Mitchell, Gordon; Simmons, Marion M; Ytrehus, Bjørnar; Vikøren, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Chronic wasting disease (CWD) is a fatal contagious prion disease in cervids that is enzootic in some areas in North America. The disease has been found in deer, elk and moose in the USA and Canada, and in South Korea ...
  • First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free‑ranging reindeer 

   Benestad, Sylvie Lafond; Mitchell, Gordon; Simmons, Marion M; Ytrehus, Bjørnar; Vikøren, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Chronic wasting disease (CWD) is a fatal contagious prion disease in cervids that is enzootic in some areas in North America. The disease has been found in deer, elk and moose in the USA and Canada, and in South Korea ...
  • First pre-modern record of the gyrfalcon (Falco rusticolus) in north-east Greenland 

   Moseley, Gina E.; Rosvold, Jørgen; Gotfredsen, Anne Birgitte; Hajdas, Irka; Gilg, Olivier; Gregersen, Kristian M.; Spötl, Christoph; Edwards, Lawrence (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Gyrfalcon (Falco rusticolus) is the largest falcon in the world. It inhabits a wide range of climate zones in the Northern Hemisphere, from boreal forests in the south of its range to the arid polar deserts of the High ...