Now showing items 1340-1359 of 1652

  • Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2009 

   Strand, Rita; Finstad, Bengt (NINA Rapport;563, Research report, 2010)
   Strand, R. & Finstad, B. 2010. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2009 - NINA Rapport 563. 33 s. Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har ...
  • Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2010 

   Strand, Rita; Finstad, Bengt (NINA rapport;758, Research report, 2011)
   Strand, R. & Finstad, B. 2011. Experimental Atlantic salmon smolt production and release in the River Halselva and the River Alta - 2010. – NINA Rapport 758. 35 pp. Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik ...
  • Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013 

   Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt (NINA rapport;1067, Research report, 2014)
   Vellykket produksjon av laks og muligheter for fiske øverst i Mandalsvassdraget forutsetter at smolt fra øvre deler av elva kan vandre forbi Laudal kraftverk uskadd ut i sjøen. Kraftverket har inntak ved utløpet av Mannflåvann ...
  • Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk 

   Skåre, Per Egil; Hvidsten, Nils Arne; Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;193, Research report, 2006)
   Skåre, P.E., Hvidsten, N.A., Forseth, T., Fjeldstad, H-P. 2006 Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk. – NINA Rapport 193, 19 s. På oppdrag fra Skien Kraftproduksjon ...
  • Smoltvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Hvidsten, Nils Arne; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;13, Research report, 2005)
   Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. og Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. NINA Rapport 13
  • Smølas framtid formes nå. Scenarieutviklingsseminar Smøla 14. – 15. mai 2008 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro B.; Risan, Thomas; Harvold, Kjell (NINA Rapport;376, Research report, 2008)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Risan, T. & Harvold, K. 2008. Smølas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008. - NINA Rapport 376. 67 s. Scenarioutvikling ...
  • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;23, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E., Strann, K.-B., Svestad, A. og Tømmervik, H. 2005. Snefjord vindpark: vurdering av konsekvenser for landskap, ...
  • Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data 

   Malnes, Eirik; Karlsen, Stein Rune; Johansen, Bernt; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The duration and extent of snow cover is expected to change rapidly with climate change. Therefore, there is a need for improved monitoring of snow for the benefit of forecasting, impact assessments and the population ...
  • SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana 

   Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana is a plant species experiencing a dramatic population decline that has led to the species being listed on Red Lists for species in many European countries. Here we used ...
  • Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011 

   Jacobsen, Karl-Otto; Øien, Ingar Jostein; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas (NINA rapport;813, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Solheim, R. & Aarvak, T. 2012. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011. - NINA Rapport 813. 20s. Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid ...
  • Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Solheim, Roar (NINA Rapport;929, Research report, 2013-02)
   Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Aarvak, T. & Solheim, R. 2013. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2012. - NINA Rapport 929. 19 s. Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid ...
  • Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2013 

   Jacobsen, Karl Otto; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Solheim, Roar (NINA rapport;1024, Research report, 2014)
   Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). 2011 var det beste hekkeåret for ...
  • Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2014 

   Jacobsen, Karl Otto; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Solheim, Roar; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1131, Research report, 2015)
   Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Aarvak, T. Solheim, R. & Kleven, O. 2015. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2014. - NINA Rapport 1131. 18 s. Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et ...
  • Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2008 

   Jacobsen, Karl Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein (NINA Rapport;458, Research report, 2009)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R. & Øien, I.J. 2009. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 458. 29 s. Studiet av vandringsmønsteret til satellittmerkede snøugler ble startet i 2005 som et ...
  • Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2009 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas (NINA Rapport;561, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2010. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 561. 29 s. Studiet av vandringsmønsteret til satellittmerkede snøugler ble startet i ...
  • Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2010 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas (NINA rapport;677, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2011. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2010. - NINA Rapport 677. 21 s. Studiet av vandringsmønsteret til satellittmerkede snøugler ble startet i ...
  • Snøugle (Bubo Scandiacus) Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;84, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-0. 2005. Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005. NINA rapport 84. 35 pp Snøugla har en sirkumpolar utbredelse og hekker på tundra i Nord-Europa, Russland, Grønland og ...
  • Sociodemographic factors modulate the spatial response of brown bears to vacancies created by hunting 

   Frank, Shane C.; Leclerc, Martin; Pelletier, Fanie; Rosell, Frank Narve; Swenson, Jon; Bischof, Richard; Kindberg, Jonas; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre; Zedrosser, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   1. There is a growing recognition of the importance of indirect effects from hunting on wildlife populations, e.g., social and behavioral changes due to harvest, which occur after the initial offtake. Nonetheless, little ...
  • Sowing resilience and contestation in times of crises: the case of urban gardening movements in Barcelona 

   Camps-Calvet, Marta; Langemeyer, Johannes; Calvet-Mir, Laura; Gomez-Baggethun, Erik; March, Hug (Journal article, 2015)
   Urban gardens have been observed to multiply in response to crises. However, the meaning and motivations behind the emergence of gardening movements varies greatly over space and time. In this paper we argue that bottom ...
  • Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management 

   Cowley, Paul D.; Kerwath, Sven; Næsje, Tor; Childs, Amber-Robyn; Gillespie, Lloyd D.; Leggitt, Cordelia; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn (NINA Rapport;119, Research report, 2006)
   Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. and Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary ...