• Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene 

   Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;598, Research report, 2010)
   Sandlund, O.T. (red.), Bongard, T., Brettum, P., Finstad, A.G., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Papinska, K., Saksgård, R., Schartau, A.K., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, ...
  • New and previously known species of Copepoda and Cladocera (Crustacea) from Svalbard, Norway – who are they and where do they come from? 

   Dimante-Deimantovica, Inta; Walseng, Bjørn; Chertoprud, Elena S.; Novichkova, Anna K. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Arctic landscapes are characterised by an immense number of fresh and brackish water habitats – lakes, ponds and puddles. Due to a rather harsh environment, there is a limited number of species inhabiting these ecosystems. ...
  • NINA Annual Report 2013 

   Myklebust, Norunn Sæther (NINA Annual Report;, Others, 2014)
  • NINA Annual Report 2014 

   Myklebust, Norunn Sæther (NINA Annual report;, Others, 2015)
  • NINA årsmelding 2012 

   Myklebust, Norunn Sæther (NINA Årsmelding;, Others, 2013)
  • NINA årsmelding 2013 

   Myklebust, Norunn Sæther (NINA Årsmelding;, Others, 2014)
  • NINA årsmelding 2014 

   Myklebust, Norunn Sæther (NINA Årsmelding;, Others, 2015)
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;368, Research report, 2008)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2008. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007. – NINA Rapport 368. 26 s. Året 2007 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utvidelse av anleggsfasiliteter, ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;494, Research report, 2008)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2009. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008. - NINA Rapport 494. 24 s. Året 2008 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utskifting av gamle opprettskar ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;605, Research report, 2010)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2010. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009. – NINA Rapport 605. 24 s. Året 2009 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;764, Research report, 2011)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2011. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010. – NINA Rapport 764. 26 s. Året 2010 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2011 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;902, Research report, 2012-11)
   Året 2011 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Selv om prosjektaktivite-ten har gått ned sammenlignet med 2010, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ta av. Stor oppgang av fisk i fella har tatt mye ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2012 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;961, Research report, 2013-06)
   Året 2012 har vært et spennende år for stasjonen, men også utfordrende personalmessig med permisjoner og sykemeldinger. Selv om prosjektaktiviteten har gått ned sammenlignet med 2011, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013. 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1053, Research report, 2014-10)
   NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2013 og er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har rom for og ønsker økt aktivitet. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014 

   Bergesen, Knut Aanestad; Johnsen, Steffen; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1155, Research report, 2015)
   Bergesen, K.Aa., Johnsen, S., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2015. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014. - NINA Rapport 1155. 23 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;237, Research report, 2007)
   Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006: Årsrapport - NINA Rapport 237. 18 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;332, Research report, 2008)
   Solberg, E. J., Heim, M. & Sæther, B.-E. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007: Årsrapport. – NINA Rapport 332. 11 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark ...
  • Non-stationary Response of Tree Growth to Climate Trends Along the Arctic Margin 

   Hofgaard, Annika; Ols, Clementine; Drobyshev, Igor; Kirchhefer, Andreas J.; Sandberg, Staffan; Söderström, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Climate change modulates cold-marginal forest ecosystems through changing growth constraints. Understanding spatiotemporal variations in climate– growth relationships is essential to project forest ecosystem dynamics, and ...
  • Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005 

   Nicolaisen, Per Ivar; Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Kristensen, Peter (NINA Rapport;118, Research report, 2006)
   Nicolaisen, P.I., Tombre, I.T., Madsen, J., Kristensen, P. 2005. Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005. NINA Rapport 118. 30 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess ...
  • Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon 

   Evju, Marianne; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;554, Research report, 2010)
   Evju, M., Blumentrath, S. & Hagen, D. 2010. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon - NINA Rapport 554. 63 s. Sysselmannen på Svalbard skal lage forvaltningsplaner ...