• Naturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammen 

      Steinsvåg, Kirstin Maria Flynn; Wangen, Kristin; Brendehaug, Eivind; Hessen, Dag O. (Journal article, 2021)
      Samtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en ...